Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

För tävling

Konståkningstävlingar finns för aktiva på alla nivåer från nybörjare till elit oavsett ålder. De bedöms antingen med enklare tekniska hjälpmedel eller med mer omfattande teknisk utrustning.

Ju högre nivå på tävling desto högre är kraven på teknisk utrustning och anläggningens utformning (för mer utförlig beskrivning och specifikation om de förutsättningar som krävs vid tävling, ladda ner Ishall på lika villkor, eller Lathund för tävling (publiceras vinter2018/2019) i kolumnen till höger.

Vid planering av nybyggnation eller ombyggnation av ishall är det viktigt att ta del av samtliga isidrotters reglemente för tävlingar. I flertalet av landets ishallar finns fasta installationer såsom skyddsglas och spelarbås, vilka begränsar möjligheter vid konståkningstävlingar. Musikanläggning optimerad för konståkningens behov saknas ofta liksom ytor för uppvärmning utanför isen. Goda förutsättningar i en ishall ger de aktiva större möjlighet att lyckas med sin prestation, samt skapar en god arbetsmiljö för tränare, domare och funktionärer.

Hur ser förutsättningarna för tävling ut i er ishall?

(Detta är några av de viktigaste punkterna att checka av)

  • Är isytan 30 m x 60 m, halltemperaturen lägst 10 grader Celsius och istemperaturen -4 till -5 grader Celsius?
  • Finns det skyddsglas, stolpar eller nät som skymmer sikten för domarpanelen, eller begränsar möjligheten för tränarna att coacha åkarna på isen under uppvärmning? Om ja, är det enkelt att ta ner och sätta upp igen?
  • Finns det en musikanläggning med möjlighet för uppspelning från CD-skiva, dator eller mobil enhet?
  • Kan musikanläggningen manövreras från den plats där speaker och musikansvarig sitter?
  • Finns högtalare placerade över hela isytan för fullgod ljudåtergivning för åkaren, publik samt domarpanel?
  • Finns det tillräckligt med omklädningsrum för att alla åkare och tekniska funktionärer under en tävling ska få plats?
  • Finns det gott om utrymme och djup bakom sargen på långsidorna för att kunna bygga upp domarpodier (inga betongklackar, halvväggar, bås och andra fasta installationer som begränsar ytan)?
  • Finns det ytor för uppvärming?
  • Finns WiFi för resultatredovisning live?

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Samarbetspartners