Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

För förening

Antalet idrottsplatser har knappt ökat i Sverige på 30 år, samtidigt har befolkningen ökat med 1,4 miljoner. Ishallar är inget undantag. Av de kommuner som gjort en analys av tillgången till idrottsytor i kommunen har 44 % uppgivit att efterfrågan på ishall/isyta är större än tillgången. Att efterfrågan är större än tillgången vad gäller isytor är något vi märker i allra högsta grad i våra föreningar. I stora delar av landet räcker isytorna inte till för att barn, ungdomar och vuxna ska kunna åka skridskor i den utsträckning de önskar. Konståkning är den idrott växer näst mest i Sverige* och för att fortsätta växa är tillgången till bra ishallar för vår idrott och givetvis fler och bra träningstider av största vikt. Konståkning är en viktig tillgång för kommunerna och ishallen erbjuder en mötesplats för alla som vill åka skridskor.

Påverka på lokal nivå

Arbete för fler isytor samt anläggningar anpassade efter vår idrotts behov sker på central nivå men för att åstadkomma förändring lokalt är det viktigt att dialogen mellan kommun/beslutsfattare och föreningar förbättras. Det är våra föreningar som kan sin verksamhet bäst och vet vilka förutsättningar de behöver för att kunna erbjuda ännu bättre träningsmöjligheter för sina aktiva. Det är våra föreningar som kan bedriva påverkansarbete lokalt. Dialogen mellan våra föreningar och beslutsfattare lokalt måste öppnas upp och stärkas.

För att hjälpa våra föreningar i detta arbete finns informations- och presentationmaterial om Svensk konståkning och våra behov och förutsättningar, samt olika lathundar tagits fram.

Informationsmaterialen används med fördel i föreningens kontakter med beslutsfattare.

*Under de senaste 10 åren har konståkning vuxit med 32% vad gäller antal deltagartillfällen (Källa: Riksidrottsföbundets LOK-stödsstatistik.

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2024-03-11

Samarbetspartners