Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Föreningsövergång

 • Huvudregeln är att en åkare som under helt tävlingsår (sammanhängande 12 månader, 1 juli-30 juni) vid minst ett tillfälle tävlat för en förening i en gren, i princip är bunden till den föreningen under kommande tävlingsår i samma gren.

 • Den som under helt tävlingsår inte deltagit i tävling och därmed inte representerat en förening i en gren, får fritt välja förening att fortsättningsvis representera i samma gren.
 • I synkroniserad konståkning kan dock åkare representera fler än en förening, men får under en säsong inte tävla för mer än en förening i samma åldersklass. För fullständig information hänvisas till §107 i förbundets Tävlings- och uppvisningsregler.

Föreningsövergång sker enligt följande:

 1. Blanketten för övergång ska fyllas i elektroniskt. Endast signaturer ska vara handskriven.
 2. Handskriven blankett accepteras inte.
 3. Blanketten scannas i PDF-format och mailas till info@skatesweden.se.
 4. Bild-/fotoformat accepteras inte.

Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling och fyller 13 år före 1 juli

 • Ordinarie föreningsbyte ska göras under perioden 1 maj till 31 augusti.
 • Försenat föreningsbyte kan göras 1 september till 30 november till förhöjd avgift.
 • Maximalt 2 föreningsbyten per säsong och åkaren får representera högst 2 föreningar i tävling under en säsong.

Ordinarie föreningsbyte (Typ A) - Blanketten "Föreningsbyte – Typ A,B,C" Word, 142.9 kB. ska användas.

 • Anmälan om föreningsbyte ska göras till Svenska Konståkningsförbundet.
 • Registreringsavgiften är 400 kr och betalas mot faktura.
 • Åkaren får representera den nya föreningen från 1 september, förutsatt att avgiften betalats.
 • Övergångsblanketten mailas till info@skatesweden.se

Försenat föreningsbyte (Typ B) - Blanketten "Föreningsbyte – Typ A,B,C" Word, 142.9 kB. ska användas.

 • Anmälan om föreningsbyte ska göras till Svenska Konståkningsförbundet.
 • Registreringsavgiften är 700 kr och betalas mot faktura.
 • Åkaren får representera den nya föreningen från 1 januari, förutsatt att avgiften betalats.
 • Försenat föreningsbyte kan göras 1 september till 30 november.
 • Övergångsblanketten mailas till info@skatesweden.se

Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling, men INTE fyller 13 år före 1 juli.

Föreningsbyte (Typ C) - Blanketten "Föreningsbyte – Typ A,B,C" Word, 142.9 kB. ska användas

 • Föreningsbyte kan göras under hela året.
 • Anmälan om föreningsbyte ska göras till Svenska Konståkningsförbundet.
 • Ingen registreringsavgift utgår.
 • Åkaren får representera den nya föreningen 30 dagar efter anmälan.
 • Maximalt 2 föreningsbyten per säsong och åkaren får representera högst 2 föreningar i tävling under en säsong.
 • Övergångsblanketten mailas till info@skatesweden.se

Åkare som endast tävlat i Stjärntävling, oavsett ålder

 • Blanketten "Föreningsbyte – Typ D" Word, 139.9 kB. ska användas.
  • Föreningsbyte kan göras under hela året.
  • Anmälan om föreningsbyte ska göras till det SDF som den nya föreningen tillhör.
  • Åkaren får representera den nya föreningen 14 dagar efter att anmälan inkommit till SDF.

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2023-02-21

Samarbetspartners