Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Bygga nytt eller ombyggnation

Antalet idrottsplatser har knappt ökat i Sverige på 30 år, samtidigt har befolkningen ökat med 1,4 miljoner. Ishallar är inget undantag. Att efterfrågan är större än tillgången vad gäller isytor är något vi märker i allra högsta grad i våra föreningar. I stora delar av landet räcker isytorna inte till för att barn, ungdomar och vuxna ska kunna åka skridskor i den utsträckning de önskar.

Allt fler vill åka skridskor och växtvärken möts av utmaningen med begränsad tillgång till istider och anläggningar samt icke jämställda anläggningar. Utformningen av befintliga ishallar i Sverige är helt anpassade efter ishockeyns behov där t ex målburar och matchur är en självklarhet, men inte en musikanläggning som är optimerad för konståkarnas grundläggande behov – musik på isen. Det saknas ofta utrustning så som hoppsele/fallskydd och det finns fasta installationer, till exempel skyddsglas och spelarbås, vilka begränsar möjligheter vid både träning och tävling för konståkare.

Ska ni bygga ny ishall eller bygga om/renovera en befintlig ishall?

Det är lätt att bygga som det alltid byggts men ofta glöms de olika idrotternas olika behov bort. Hur ska den nya anläggningen nyttjas? Vilka signalvärden är viktiga att inkludera? Kontakta samtliga idrotter som verkar i ishallen för att ta del av deras särart och behov redan i planeringsstadiet för att skapa en anläggning som är inkluderande och jämställd. En anläggningen för framtidens idrott, för en jämställd idrott, är en anläggning där alla kan utöva sin idrott på lika villkor.

Vi rekommenderar att vårt material "Ishall på lika villkor" beaktas vid planering av nybyggnation och ombyggnation/renovering. Med tydliga förklaringar, detaljerade specifikationer samt konkreta exempel är "Ishall på lika villkor" avsett att vara en hjälp för kommuner, anläggningsansvariga, byggnadsentreprenörer, föreningar m.fl att ta tillvara konståkningens behov vid nybyggnation, ombyggnation, renovering och uppgradering av ishallar.

Svenska Konståkningsförbundet bidrar gärna med erfarenhet och kunskap om hur ishallen kan anpassas för att uppfylla vår idrotts behov samt bli mer jämställd. Kontakta anna.l.sundkvist@skatesweden.se för mer information.

Ladda ner Ishall på lika villkor (PDF)

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Samarbetspartners