Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Utbildning för tränare

En bild

För att bli tränare i konståkning finns det en utbildningsplan som täcker alla verksamhetsformer. Att går Grundkurs är första steget i att utbilda dig till tränare. För att gå krundkursen ska du ha fyllt 14 år eller fylla 14 år samma kalenderår som du går kursen. Därefter följer steg 1 och 2. Dessa tre kurser arrangeras regionalt av distriktsförbund och föreningar i samråd enligt gällande utbildningsplan. Tränarutbildningar efter steg 2 arrangeras på förbundsnivå.

Nytt utbildningssystem för tränare

Som en del i ledet av insatser för att uppnå målen inom ramen för Strategi 2026 justerar vi våra tränarutbildningar. Befintliga tränarutbildningar kommer konverteras in i det nya systemet. Arbetet pågår och utbildningsplanerna nedan kommer att uppdateras. Tillsvidare fortsätter de regionala utbildningarna att arrangeras.

Utbildningsplaner

Utbildningsplanernas innehåll har som syfte att säkerställa en kvalitativ utbildningsstege för ledare inom konståkningsverksamheten i Sverige. Den praktik som är fastställd till de olika utbildningsstegen ska fullföljas och är till för att ledaren ska få den mångfald av erfarenhet som är nödvändig för att säkra utbildningskvaliteten.

Utländsk tränarutbildning

För tränare verksamma i Sverige och som har utländsk tränarutbildning görs för tillfället ingen konvertering in i de befintliga tränarstegen över steg 2. För bedömning av utländsk tränarutbildning upp till steg 2 ska dokumentation (översatt till svenska) kring utbildning skickas till utbildningsansvarig för hantering i Utbildningskommittén.

Dispenser

Det ges generellt inga dispenser från utbildningsplanerna. Om synnerliga skäl kan anges för att göra mindre avsteg från utbildningsplanen ska en dispensansökan göras. Handläggningstiden på dispensansökningar är 2-4 veckor. Dispensansökan måste alltså planeras i god tid. Dispensansökningar skickas till info@skatesweden.se.


Publicerad: 2022-10-24

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Samarbetspartners