Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Utbildning för tävlingsarrangörer

Kompetenta och kunniga arrangörer är nödvändiga för att vi ska kunna upprätthålla och utveckla tävlingsverksamheten i Sverige. Som tävlingsarrangör är det en stor mängd detaljer att hålla reda på. För att alla deltagare ska ges lika förutsättningar är det viktigt att tävlingar genomförs i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets (SKF) regler och riktlinjer. SKF erbjuder arrangörsutbildningar med olika inriktningar; Stjärntävlingsorganisation, Tävlingsledning, FS Manager/Wizard samt IndTA/Wizard/Skaters´ Music Player.

Inför varje säsong hålls arrangörsutbildningar under en utbildningshelg, vanligtvis vecka 35 . Här hittar du information om Utbildningshelgen 2024och länkar till anmälan.


Stjärntävlingsorganisation (System 1)

Föreningar/personer som är helt nya inom konståkningstävlingar och som satsar på att utvecka föreningen till tävlingsarrangör ska börja med utbildningen stjärntävlingsorganisation (system1). Har föreningen haft ett uppehåll som arrangör och börjar om från ny kula rekommenderas också stjärntävlingsorganisationen. Med den utbildningen ges föreningen rätt att arrangera tävling i system 1(stjärntävling). Föreningar som inte har för omedelbar avsikt att arrangera annat än stjärntävlingar behöver inte ta steget till nästa nivå - tävlingsledning - utan kan återcertifiera sig på stjärntävlingsorganisation genom att genomgå utbildningen minst var tredje år - vid generationsskifte kan utbildning behövas mer frekvent. Rekommenderas att minst två personer från föreningen genomgår utbildningen och att utbildningen äger rum med god framförhållning.

Kursen innhåller såväl organisatoriska delar för tävlingsledningen och tävlingsorganisationen som tekniska bitar i StarFS med databashantering och resultatframställan. En genomgång i IndTA anpassad för stjärntävlingar är också inbakad i kursen.

Tävlingsledning

En utbildning för projektledarrollen och/eller tävlingsledare;
Vilka krav ställs på en tävlingsarrangör? Vilken formalia måste man tänka på? Ekonomi? Tekniska lösningar? IndTA? Kringaktiviteter? Marknadsföring?

Utbildningen behandlar tävlingskategorierna: A-tävlingar, system 2 (klubbtävlingar) och förbundstävlingar (nationella serier, synkrokval, SKF-trofén, SM-tävlingar).Kursen har inget tekniskt innehåll, men för att kunna arbeta med de workshops som ingår i kursen, krävs att deltagaren har med sig en egen dator till utbildningen.

Genomgången arrangörsutbildning är ett krav för att föreningen ska stå som ansvarig arrangör för tävlingsarrangemang (system 2, A-tävling inkl. DM, nationella serietävlingar, kvaltävling i synkro, SKF-Trofén och SM).

Målgrupp:

  • Personer/föreningar med erfarenhet från tävlingsarrangemang
  • Föreningar som ska ta steget från stjärntävling till klubb-/A-tävlingar eller högre
  • Ringrostiga tävlingsledare som är i behov av uppdatering

Arrangörsutbildningen är giltig i tre (3) år, därefter måste föreningen gå utbildningen på nytt.

Arrangörsutbildning FS Manager/wizard

Utbildningen riktar sig till såväl databasansvariga som tekniskt ansvariga för Klubbtävlingar och A-tävlingar (inkl DM). Under dagarna skapar skapar man tävlingsdatabas från data i IndTA via konverteringsprogrammet Wizard, övningar i FS Manager som används för resultatframställan . Alla deltagare får även en genomgång av hur systemet sätts upp samt hur resultatsidor skapas. Denna funktion bör vara skild från tävlingsledarrollen. Utbildningen är obligatorisk för arrangörer av klubb- och A-tävlingar (inkl DM).

IndTA/Wizard/Skaters´ Music Player/Wizard

IndTA är svensk konståknings webbaserad tävlingsadministrativa verktyg. Alla tävlingsarrangörer måste ha med sig en utbildning i IndTA. IndTA ligger som en separat utbildning, vilket gör att deltagare på ISUCalcFS, tävlingsledning och evenemangsutveckling ges möjlighet att anmäla sig till och genomgå kurs i IndTA i anslutning till huvudutbildningen. IndTA/Wizard/Skaters´Music Player riktar sig även till personer som anmäler till tävlingar och dessa personer kan välja att endast genomgå kurs i IndTA utan att genomgå någon av de andra utbildningarna.

I utbildningen ingår även en genomgång av Wizard som är ett konverteringsprogram mellan IndTA och programvaran för resultatframställan: FS manager. I Wizarden ingår att skapa tidsschema för tävlingen.

Arrangörer behöver ha med sig innehållet i denna kurs utöver tävlingsledning eller FS Manager. Observera att stjärntävlingsorganisation har denna kurs inbakad i utbildningen.

Publicerad: 2022-10-24

Senast uppdaterad: 2024-07-08

Sponsorer

Samarbetspartners