Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Testsystem t.o.m. 31 augusti 2023

Svenska Konståkningsförbundets testsystem syftar till

 • att utveckla grundläggande skridskoteknik
 • att bygga upp åkarens teknik i lagom takt
 • att kvalitetssäkra åkarnas teknik
 • att klassificera åkarna för tävlingar

AKTUELLA TEST-DOKUMENT

Uppdaterat testsystem gäller från och med 1 april 2018. Resttester från före 1 april 2018 förfaller den 30 juni 2018.
Länk till annan webbplats.

Från den 1 oktober 2013 registreras godkända tester dels på testkortet, dels i IndTA av skiljedomaren efter testet. Läs noggrant den framtagna Checklistan som gäller både arrangerande förening och deltagande förening/-ar. Word, 421.7 kB.

 • Testsystemet består av två delar: basictest och friåkningstest.
 • Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar.
 • Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar.
 • Basic- och fritest testas separat.
 • Första testnivån är Tävlingstest som innehåller moment/element från både basic och fri. Därefter följer test 1 till 4. I friåkning fins dessutom test 5, 6 och 7.

TÄVLINGSTEST
FRIÅKNINGSTEST 5 OCH 6

IndTA är Svenska Konståkningsförbundets webbaserade tävlingsadministrativa system. Alla godkända tester ska registreras där för att följa med åkarens uppgifter vid anmälan till tävling. Endast skiljedomare och anställda på Svenska Konståkningsförbundet har behörighet att lägga in godkända tester i IndTA.

 • Alla tävlingstester, fri 5 och fri 6 ska from 190918 anmälas i IndTA av behörig person i föreningen. Ni hittar testregistreringen under Tävlingar/Evenemang med namnet ”Anmälan testregistrering”
 • Här registrerar ni varje åkares godkända test och fyller i till vilken adress Propaganda märket skall skickas.
 • Gäller det testerna Fri 5 eller Fri 6 registreras de också här med en länk till resultatet då fritesten klarades. Även då fyller man till vilken adress teknikmärket skall levereras.
 • Även om tävlingstesterna ägt rum på traditionellt test med domare ska testet inte registreras av skiljedomaren utan alltså föras in i IndTA av förening som har åkare som fått tävlingstestet godkänt.
 • Föreningen kan fylla i flera åkare vid samma tillfälle. Kostnad för registrering av tävlingstest är 250 kronor per test inklusive ett propagandamärke per åkare. Propagandamärket är det teknikmärke som åkaren erhåller efter godkänt tävlingstest.
 • Gäller det testerna Fri 5 alternativt Fri 6 så är kostnaden 250 kronor per test inklusive ett teknikmärke.

Testerna registreras 1 gång/veckan (oftast måndagar) av behörig person på kansliet.

Har ni frågor – maila till info@skatesweden.se

Läs mer om tävlingstest här. Pdf, 95.3 kB.


DOMARE

Vid alla tester behövs två (2) domare, utom vid fritest 5, 6 och 7 som endast kan genomföras på tävling. Lägsta licens som domare ska ha beror på testerna som ska genomföras. Det är följande som gäller:

KRAV PÅ LÄGSTA DOMARLICENS VID TEST

 • Tävlingstest Tränare med godkänd steg 2B utbildning*
 • Test 1 1 T4 + 1 T2
 • Test 2 1 T4 + 1 T2
 • Test 3 2 st T4
 • Test 4 2 st T4

*om tränare med steg 2B ej finns tillgänglig gäller ordinarie testtillfälle med domarkombinationen 1 domare med lägst licens T2 + 1 domare med licens T4

Information om möjlighet till nedgradering av fritest Word, 301.3 kB.

TESTKORT

TEKNIKMÄRKEN

Efter att samma nivå på Basictester och Friåkningstester uppnåtts, kan Svenska Konståkningsförbundets Teknikmärken beställas. Följande valörer finns:

TEST

MÄRKE

PRIS

Tävlingstest

Propaganda

Ingår i registreringsavgift

1

Åttan

120 kr

2

Brons

140 kr

3

Silver

160 kr

4

Trean

180 kr

5

Guld

Ingår i registreringsavgift

6

TBA

Ingår i registreringsavgift

7

TBA

Ingår i registreringsavgift

 • Övriga teknikmärken beställs via info@skatesweden.se.
 • Kopia av testkort ska medfölja beställningen fr o m Åttans märke som verifikation på att testerna är uppnådda.
 • En expeditionsavgift på 25 kr per beställning tillkommer från och med Åttans teknikmärke.
Teknikmärken

Publicerad: 2023-09-04

Senast uppdaterad: 2023-06-20

Samarbetspartners