Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Indragen/återkallad licens

Indragning/återkallande av Föreningslicens

Föreningslicensen är en förutsättning för att bedriva en hållbar och sund verksamhet inom ramarna för Svenska konståkningsförbundet. Syftet med licensen är att hjälpa konståkningsföreningarna att bli så bra och välfungerande som möjligt för att skapa en fantastisk miljö för barn och ungdomar att trivas och utvecklas i. Utmaningar finns dock när ideellt arbetande personer sitter med stort ansvar för både ekonomi, juridik, barnens välbefinnande och ofta flera anställda.

Licens som godkänts kan dras tillbaka tillfälligtvis eller fullständigt i det fall:

  • Föreningen uppenbart inte följer Riksidrottsförbundets eller Svenska Konståkningsförbundets stadgar, uppförandekod, riktlinjer eller värdegrund och inte hörsammar begäran om åtgärder

  • Föreningen uppgett falska uppgifter i sin Föreningslicens och detta uppmärksammas senare

  • Föreningen inte betalar ålagda avgifter

  • Föreningen inte insänder föreningsrapporten

  • I händelse av väsentliga förändringar i styrelsen kan licensen återkallas och föreningen tvingas göra om licensarbetet för att få en ny godkänd licens.

Om vi upplever att föreningen inte lever upp till syftet med föreningslicensen och skulle brista i detta arbete och/eller inte hörsammar uppmaningar eller följer uppsatt handlingsplan för att följa stadgar, riktlinjer, värdegrund osv har förbundet möjlighet att dra in licensen och därmed stänga av föreningen från att bedriva konståkningsverksamhet i väntan på korrigering.

Detta är en absolut sista åtgärd om föreningen inte visar vilja att arbeta i enlighet med förbundets verksamhet. I slutändan kan det även innebära uteslutning som medlem i SKF.

Indragen/återkallande av Tävlingslicens

Kunskapen i Tävlingslicensen är en förutsättning för att deltaga en hållbar och sund tävlingsverksamhet verksamhet inom ramarna för Svenska konståkningsförbundet. Syftet med licensen är att hjälpa konståkningsföreningarna att bli så bra och välfungerande som möjligt för att skapa en fantastisk miljö för barn och ungdomar att tävla i.

Utmaningar finns dock när ideellt arbetande personer sitter med stort ansvar.

Om vi upplever att föreningen inte lever upp till syftet med tävlingslicensen och skulle brista i detta arbete och/eller inte hörsammar uppmaningar eller följer uppsatt handlingsplan för att följa stadgar, riktlinjer, värdegrund osv har förbundet möjlighet att dra in licensen och därmed stänga av föreningen från att deltaga i tävlingsverksamhet i väntan på korrigering.

Licens som godkänts kan dras tillbaka tillfälligtvis eller fullständigt i det fall:

  • Föreningen uppenbart inte följer Riksidrottsförbundets eller Svenska Konståkningsförbundets stadgar, uppförandekod, riktlinjer eller värdegrund och inte hörsammar begäran om åtgärder

  • Föreningen uppgett falska uppgifter i sin Tävlingslicens och detta uppmärksammas senare

  • Föreningen inte betalar ålagda avgifter

  • Föreningen inte insänder föreningsrapporten

  • I händelse av väsentliga förändringar i styrelsen kan licensen återkallas och föreningen tvingas göra om licensarbetet för att få en ny godkänd licens.

 

Publicerad: 2023-06-20

Senast uppdaterad: 2023-09-28

Samarbetspartners