Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Kommittéer och råd

Kommittéer

Svenska Konståkningsförbundets kommittéer säkerställer en kontinuerlig och enhetlig utveckling och hantering av regler, bedömning, sportslighet och kompetens. Kommittéerna säkerställer tävlingsverksamheten genom regelverk, tekniska funktionärer, krav på utbildning och sportslig utveckling. Här kan du läsa mer om kommittéernas uppdrag. Pdf, 368.7 kB.

Kommittéerna arbetar på uppdrag av och är underställda förbundsstyrelsen. Kommittéordförande utses av förbundsstyrelsen, kommittéledamöter föreslås av befintlig eller tillträdande kommittéordförande och fastställs av förbundsstyrelsen.

Svenska Konståkningsförbundet har idag sju (7) kommittéer.

  • Föreningsutvecklingskommittén
  • Internationella kommittén
  • Tekniska kommittén
  • Tävlingskommittén
  • Utbildningskommittén
  • Sportutvecklingskommittén
  • Sportutvecklingskommittén - Synkro

Är du intresserad av att arbeta ideellt i en av våra kommittéer eller råd, skicka gärna ett mail till info@skatesweden.se och berätta vad du brinner för och vill jobba med!

Råd

Svenska Konståkningsförbundet har, vid sidan av kommittéorganisationen, utsett ytterligare stödorgan i form av Råd som arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen med att stödja kansli, komittéer, föreningar, enskilda åkare och tränare med rådgivning. Råden skall främst erbjuda kunskapsmässigt stöd efter behov och inte driva aktivt utvecklingsarbete.


Publicerad: 2022-10-24

Senast uppdaterad: 2023-10-30

Samarbetspartners