Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Värdegrund

Glädje, glöd och gemenskap!

Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet. Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja. I konståkningens gemenskap är och känner sig alla välkomna.

Hjärta - Glädje, Glöd, Gemenskap

Demokrati och delaktighet
En medlem en röst, dvs. alla medlemmars röst har lika värde och alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Idrott ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser, att ha god etik och moral, att verka mot fusk, doping och osund ekonomi samt verka mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Publicerad: 2022-12-13

Senast uppdaterad: 2022-12-13

Sponsorer

Samarbetspartners