Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Så bedöms konståkning

Nuvarande bedömningssystem för konståkning infördes 2004.

Bedömningssystemet tillämpas av en teknisk panel, vilken identifierar de element åkaren utför och värderar svårighetsnivån samt en domarpanel som värderar kvaliteten på de utförda elementen samt bedömer helheten av utförandet med programkomponenterna. Alla element har ett fastställt värde och finns listade i tabeller.

Den tekniska panelen består av en eller två tekniska specialister och en teknisk kontrollant. Under åkarens tävlingsprogram identifierar specialisterna vilket element som utförs samt svårighetsnivån. Den tekniska kontrollanten övervakar att allt får rätt svårighetsgrad och blir rätt identifierat.

Domarna bedömer kvaliteten på varje element i elva steg: Från +5 till -5. Medelvärdet av domarnas kvalitetspoäng läggs till eller dras bort från elementets värde. Summan av samtliga element utgör den tekniska poängen.

Domarna bedömer även tre programkomponenter:

  • Komposition
  • Presentation
  • Skridskoteknik

Poäng för programkomponenterna ges från 0,25-10,0
i steg om 0,25.

Den åkare som erhåller den högsta summan får första placeringen. Poängen för kortprogrammet slås samman med friåkningen och den åkare som får högst totalpoäng vinner.

 

Bedömning

Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sponsorer

Samarbetspartners