Gå till innehåll
Stockholms Konståkningsförbund
Stockholms Konståkningsförbund

Arbetsgrupper

Vårt uppdrag för konståkningen i Stockholm

Vi ska bedriva en verksamhet som överensstämmer med förbundets styrdokument, Strategi 2026, vision, mål och verksamhetsinriktning inklusive förbundsutvecklingsplanen. Vi ska utgöra ett aktivt stöd i olika frågor för de föreningar som verkar inom vårt geografiska område samt medverka på SDF-dialoger och verksamhetskonferenser med förbundsstyrelsen.

Vår organisation är till för verksamheten genom våra ansvarsområden

 • Trygg Idrottsmiljö
 • Anläggningar
 • Utbildning
 • Tävlingsverksamhet
 • Tekniska funktionärer
 • Elitverksamhet
 • Utveckling

Trygg Idrottsmiljö
Gunilla Ödlund, Tova Ask, Marie Dahlman, Karin Queseth

 • Samarbete med RF/SISU-distriktet avseende trygga idrottsmiljöer
 • Bistå med rådgivning till föreningar och/eller medlemmar i förening när problem/konflikt/oro uppstår
 • I samarbete med SKF gå igenom ansökningar om elit- och föreningslicens

Anläggningar
Tova Ask

Vi ska arbeta för att förbättra konståkningens förutsättningar i distriktet när det gäller istider och andra anläggningsfrågor. Vi kommer delta i olika forum, till exempel med representanter från olika kommuners idrottsförvaltningar och övriga idrotters distriktsförbund.

Utbildning
Marie Olsson, Ann-Marie Carell

I samarbete med föreningar i distriktet planera och genomföra instruktörs- och domarutbildningar. Vid behov bistå utbildningsarrangörer med vägledning och stöd. Vi ska även hantera Utbildningsmodulen.

 • Informera föreningar om RF/SISUs utbildningar samt uppmana styrelser och ledare att utbilda sig
 • Arbeta för fler utbildade domare upptill steg 1
 • Arbeta för fler utbildade tränare upptill steg 2B
 • Registrera samtliga utbildningar som sker i distriktets regi i IdrottOnline så att alla utbildningar finns och syns på SKF:s hemsida.

Tävlingar
Tova Ask, Urban Wretling,

 • Nominera och utse arrangörer till de tävlingar som Svenska Konståkningsförbundet tilldelar Stockholms Konståkningsförbund.
 • Tillhandahålla applikation och datorutrustning för bedömningspanelerna till A-tävlingar och klubbtävlingar.
 • Arbeta för att det antal klubbtävlingar som hålls i distriktet gör det möjligt för våra klubbåkare att få tävla
 • Besluta om fördelning av stjärn- och klubbtävlingar
 • Administrera distriktets tävlingskalender.
 • Vid behov bistå tävlingsarrangörer med vägledning och stöd.
 • Sanktionera tester och tävlingar i IndTa.
 • Utse och anmäla Stockholms representationslag till SKF-Trofén.

Tekniska funktionärer
Tova Ask, Urban Wretling

 • Arbeta för att få fler utbildade tekniska funktionärer i distriktet, samt att stödja distriktets tekniska funktionärer
 • Hjälpa nyutbildade tekniska funktionärer med kontakter inom distriktets föreningar gällande provbedömningar för tävlingar och testtillfällen.
 • Verka för att skapa en trygg och positiv miljö för nyutbildade tekniska funktionärer.

Elitverksamhet
XYZ

 • Stötta elitsatsande ungdomar, föreningar, tränare genom ekonomiska bidrag
 • Utse lagledare till SM, elitseriefinalen och SKF-trofén
 • I samarbete med tävlingskommittén utse distriktets lag till SKF-trofén.

Utveckling
Gunilla Ödlund, Tova Ask, Marie Dahlman

 • Arrangera sammandrag för olika nivåer och kategorier av åkare.
 • Samarbeta med SISU Idrottsutbildarna.
 • Representera Stockholmskonståkningen på möten med Svenska Konståkningsförbundet, RF/SISU, fritidsförvaltningar, skolor etc.
 • Verka för fortsatt utveckling av relationer såväl inom distriktet som utanför.
 • Arbeta med att göra konståkningen synlig inom barn- och ungdomsidrotten.

Publicerad: 2022-10-03

Senast uppdaterad: 2022-10-03

Sponsorer

Samarbetspartners