Gå till innehåll
Stockholms Konståkningsförbund
Stockholms Konståkningsförbund

Förslag till åtgärd mot domarbrist

Stockholms konståkningsförbund har tagit fram tre förslag, med syfte att underlätta och hjälpa hela konståknings-Sverige att åtgärda problem vid tillsättning av paneler till tävlingar.

Förslagen har skickats in till Svenska konståkningsförbundets styrelse, och vi har föreslagit att de ger Tekniska Kommittén i uppdrag att skyndsamt behandla dessa förslag.

Nedan följer en kort beskrivning av våra förslag som kan läsas i sin helhet i länkade PDF filer.

RTS-Domare Utbildningsförslag Pdf, 145.4 kB.

Första förslaget gäller utbildningen för steg 3 domare och föreslår en uppdelning i en A- och en B-del där A-delen ger RTS-licens och B-delen ger NT-licens.

RTS-licensen innebär att domaren kan sitta skiljedomare på klubbtävlingar och skulle underlätta panelers tillsättningar betydligt då bristen på steg 3 domare idag är akut.

TS/TC Utbildningsförslag Pdf, 148 kB.

Andra förslaget gäller införande av en utbildning och utfärdande av en TS-KT licens. Detta skulle då medföra en enklare utbildning som enbart fokuserar på regler som används på Klubbtävlingar och kan på så sätt locka fler nya Tekniska Specialister.

DVO Utbildningsförslag Pdf, 143.5 kB.

Tredje förslaget är att göra om DVO utbildningen så att den kan köras utan examination tillsammans med TS/TC kursen vilket historiskt medfört en onödigt lång och utdragen utbildning, förlaget är således att göra den mer effektiv och kompakt.


Hör gärna av er om ni har frågor eller synpunkter på inlämnade förslag!

Placeholder

Publicerad: 2023-03-23

Senast uppdaterad: 2023-03-23

Samarbetspartners