Gå till innehåll
Stockholms Konståkningsförbund
Stockholms Konståkningsförbund

Nästa Idrottsarena - anläggningsfrågans mötesplats!

Placeholder

Den 3 februari äger Idrottsarenan rum, vilket är en mötesplats för idrottsrörelsen, näringslivet, politiker och tjänstemän. Arrangör är nio specialförbund som samarbetar kring anläggningsfrågan samt Wak Infra Partners AB. Det är ett viktigt tillfälle för samtal och utställningar då idrotten har en stor betydelse för samhällsbygget inom många områden. Idrottsarenans uppgift är att ge nya idéer, nya kontakter och leda till ett än bättre samhälle. Det är en chans att bygga nätverk starkare och en möjlighet att dela med sig av idéer kring framtidens idrottsanläggning.

Några medverkande:

  • Moderator Claes Thunblad, Ordförande RF/SISU Stockholm
  • Karin Wanngård (S), Finansborgarråd Stockholms stad
  • Maria-Elsa Salvo (S), Ordförande Idrottsnämnden Stockholms stad
  • Jonnie Nordensky, Projektledare RF/SISU Sverige
  • Maria Modig, Förvaltningschef Kultur och fritidsförvaltningen, Norrköping
  • Thomas Högström, Ordförande Rocklunda Sport och Event AB.

Programmet uppdateras fortlöpande.

Datum: Den 3 februari 2023
Tid: 09.00 – 16.00, kaffe från 08.30.
Plats Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61

Några reflektioner efter vårens Idrottsarena

”Det är bra att många olika aktörer inom idrottsvärlden kan träffas på samma plats och utbyta idéer. Idrottsarena är ett välkommet initiativ som vi gärna vill delta i kommande år. Vi vill ordentligt växla upp investeringarna i idrotten och då är det bra med fler platser för dialog mellan till exempel politiken och föreningslivet.”

Karin Wanngård, Finansborgarråd, Stockholm

Rätt personer på rätt plats – det är nyckeln till en framgångsrik mötesplats! Och så var det på Idrottsarena Stockholm. Här samlades beslutsfattare inom politiken, idrottsföreningar och fastighetsägare i samma rum. Det är då lösningar som gynnar hela samhället kan diskuteras på riktigt. Precis så som det ska vara.

Åsa Thoft, Kommunikationschef Hemsö

Vill du medverka som utställare så ta kontakt med Ingvar Smedlund (WAKIP):
Tel: 076 – 33 777 00
E-post: ingvar.smedlund@wakip.se

De nio specialidrottsförbund i Stockholm som samarbetar kring anläggningsfrågan är: fotboll, ishockey, basket, handboll, innebandy, simning, konståkning, friidrott och gymnastik. Syftet med samarbetet är att arbeta för att öka investeringarna i nya anläggningar och för upprustning av befintliga, så väl genom direkta idrottssatsningar från kommunerna som andra finansieringsmöjligheter. Exempelvis genom att inkludera idrott i bostadsexploateringar, samordna vid byggnation av nya skolor och genom privat medfinansiering.

Publicerad: 2023-01-11

Senast uppdaterad: 2023-01-05

Samarbetspartners