Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Svenska Konståkningsförbundet och Linköpings universitet lanserar enkät för tryggare idrottsmiljöer

Placeholder

I ett samarbete mellan Svenska Konståkningsförbundet och forskare vid Linköpings universitet öppnar vi nu upp en enkät för att kartlägga och förstå konståkares upplevelser av sin tränings- och tävlingsmiljö. Projektet med Linköpings universitet är en del i det pågående förändringsarbete som förbundet driver kring trygga och säkra idrottsmiljöer för alla aktiva inom konståkning.

Samarbetsprojektet mellan Svenska Konståkningsförbundet och Linköpings universitet representerar en viktig satsning i förbundets fortsatta arbete för att främja hälsan och välbefinnandet hos alla som utövar konståkning på nationell nivå.

- Vi vill få en djupare förståelse för hur våra konståkare upplever sin psykologiska säkerhet under träning och tävling. Detta är avgörande för vårt fortsatta arbete att skapa förutsättningar för en idrottsmiljö där alla kan känna sig trygga och trivas, säger Anna Burwall, sportchef på Konståkningsförbundet.

Enkäten, som tar cirka 15-20 minuter att besvara, riktar sig till åkare på junior- och seniornivå (som är 15 år fyllda) och som deltar på A-tävlingar eller nationella serietävlingar inom samtliga discipliner. Genom att samla in data om de aktivas upplevelser och perspektiv hoppas man kunna identifiera områden där förbättringar kan göras för att skapa en ännu tryggare och bättre idrottsmiljö.

- Alla åkare i Team Sweden deltar i enkäten. Vi hoppas också på att få in ett stort underlag från åkare även utanför Team Sweden och vill uppmuntra alla våra föreningar att aktivt sprida enkäten bland sina åkare. Ju fler som deltar, desto mer representativ blir bilden av våra aktivas upplevelser. En ökad medvetenhet om de faktorer som påverkar idrottarnas trivsel och säkerhet kommer att ligga till grund för framtida åtgärder och initiativ, säger Linda Andreasson, förbundschef.

För att delta i enkäten och bidra till skapandet av en tryggare idrottsmiljö för konståkare, besök https://survey.liu.se/tryggkonst%C3%A5kning Länk till annan webbplats.. På länken finns också mer information om studien.

 

 

Publicerad: 2023-12-07

Senast uppdaterad: 2023-12-07

Samarbetspartners