Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Kurs för kursföreläsare - 26-27 augusti, Malmö

Placeholder

Vill du bli kursföreläsare för instruktörsutbildningar? Eller är du redan kursföreläsare och vill fortsätta med det? Då är Kurs för Kursföreläsare utbildningen för dig. Nästa Kurs för kursföreläsare går av stapeln i Malmö 26-27 augusti. Sista anmälningsdag 12 juli.

För att bli kursföreläsare på Svenska Konståkningsförbundets instruktörsutbildningar ska man dels ha genomgått Kurs för Kursföreläsare (KfK), samt de stegutbildningar som krävs för att få bli kursföreläsare. Kursen är i första hand ett arbetsforum för nya och befintliga kursföreläsare inom förbundet. Kursen syftar till att fortbilda och stärka kursföreläsarens position. Detta forum träffas vartannat år under en dag i samband med Convention. 2023 hålls ett extra kurstillfälle i Malmö 26-27 augusti i samband med tränarkonferensen.

För att bibehålla sin status som kursföreläsare ska KfK genomgås vart fjärde år, dvs. vartannat kurstillfälle. De deltagare som genomgår kurserna listas som rekommenderade kursföreläsare från SKF, listan distribueras till föreningar och SDF. Om deltagande inte sker vart fjärde år blir kursföreläsaren borttagen från SKF:s register.

Krav för Kursföreläsare instruktörsutbildningar

Genomgången ”Kurs för kursföreläsare” är första steget för att vara föreläsare på SKF:s utbildningar.

Grundkurs: Godkänd steg 3-tränare. Auskulterat som föreläsare under hel Grundkurs.

Steg 1: Godkänd steg 3-tränare. Hållit Grundkurs. Auskulterat som föreläsare under A- eller B-del på Steg 1.

Steg 2: Godkänd steg 4-tränare. Hållit steg 1. Auskulterat som föreläsare under A eller B-del på steg 2.

Kurs för kursföreläsare arrangeras i Malmö 26-27 augusti. Sista anmälningsdag 12 juli.

 

 

Publicerad: 2023-06-29

Senast uppdaterad: 2023-06-29

Samarbetspartners