Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Dags att välja väg - konståkning för alla på alla nivåer

Placeholder

Foto: Nikolaj Majorov

Förbundsordförande Helena Rosén Andersson och Förbundschef Linda Andreasson skickar här en sommarhälsning i förändringens tecken. "Det finns alltid utmaningar med att genomföra förändringar. Det tvingar oss alla att tänka om och tänka nytt. Det viktiga är att alltid ha målbilden framför sig - att vi ska möjliggöra konståkning för alla på alla nivåer. Alla på is - hela livet".

Svensk idrott är inne i en förändringsresa för att fortsatt kunna vara aktuell i ett föränderligt samhälle och för nya generationer barn och unga som växer upp med nya värderingar och alternativa intressen. Här behöver idrotten och vi i svensk konståkning vara konkurrenskraftiga och erbjuda en meningsfull och rolig fritid och samtidigt skapa möjligheter för de som vill satsa på sin idrott för att uppnå sina drömmar. Därför forskas det mycket just nu på hur idrotten på bästa sätt ska få fler barn och unga att idrotta länge, hur idrotten kan utveckla talanger till att nå sitt bästa jag och vilka ledarfilosofier som behöver anammas för att lyckas med det.

Vi har under vårens digitala dialoger fått frågan inom flera av våra utvecklingsområden vad vi ser för utmaningar med att implementera nya testsystem, tävlingsformer, träningsguide och licenser och varför alla förändringar kommer samtidigt. Vi skulle vilja sätta det i ett större perspektiv och framför allt lyfta vikten av att vi väljer en annan väg framåt än den vi valde för länge sedan.

Alla dessa förändringar hänger nämligen ihop och är beroende av varandra. Det finns en röd tråd i det vi gör och det är vår utvecklingsmodell. Utvecklingsmodellen är svaret på hur vi ska kunna möjliggöra konståkning för alla på alla nivåer. Den är vår kärna och kan sägas utgöra navet i ett hjul. De utvecklings- och förändringsarbeten som pågår inom flera av våra verksamhetsområden görs för att få dessa att passa in i navet som kuggar. Idag har vi ett nav där varken tävling, test, förening, utbildning med mera passar in.

Liksom andra idrotter behöver vi anpassa tävlings-, test- och träningsformer utifrån forskning. Barn ska träna och tävla på barns villkor och inte på vuxnas. För barns och ungas, ja givetvis alla våra aktivas, självkänsla och välmående måste vi börja lägga mer fokus på glädjen i utveckling i stället för kortsiktiga resultat när det gäller träning, tävling och test. Med för tidig resultatorientering följer risken för att lusten för träning och tävling också tappas för tidigt. Vi måste också skapa möjligheter för de som lämnat sin aktiva karriär på isen att som tränare, teknisk funktionär eller genom annat engagemang kunna fortsätta vara en del av svensk konståkning.

Tävling har och kommer alltid vara en naturlig del av idrotten. Det nya tävlingssystem som under en övergångsfas kommer att införas siktar just på de långsiktiga resultaten med personlig utveckling i fokus. Våra åkare ska ges möjlighet att tävla utifrån nivå och ambition. Svensk konståkning har sedan 1960-talet använt testsystem för att kategorisera åkare i tävlingsklassernas olika svårighetsgrader. Första stora steget i utvecklingen inom test och tävling är att reducera testsystemet till att fungera som verktyg för kategorisering av åkare enbart på högre nationell nivå. Testsystemet ersätts successivt med en träningsguide, där riktlinjer för tävlingskategorier ingår, som ett stöd för tränarna att tillsammans med sina åkare välja tävlingsklass.

Vi behöver utgå från varje enskild aktiv och ha en tydlig utvecklingsplan. Utifrån utvecklingsmodellen tas därför nu en träningsguide fram som ska vara ett stöd för tränarna att säkerställa rätt utveckling för åkarna utifrån deras förutsättningar. Konståkningen har inte ideella tränare så som många andra idrotter har. Tränarna har utbildning och erfarenhet och med rätt vägledning, guider och stöd så har vi fullt förtroende för att kapaciteten finns inom sporten att lyckas med uppdraget.

Våra föreningar måste också ta ett stort ansvar att ta dialogen om vägen framåt i föreningen, förtydliga syfte och mål. Vi har fantastiska föreningar och för att stärka dessa och höja kvaliteten för både åkare och tränare ytterligare behöver vi väl fungerande och hållbara föreningar som kan bedriva en trygg och väl fungerande verksamhet och det gör vi genom att förändra licenssystemet så att det blir en hjälp och inte "bara en kravlista".

Förbundet stöttar med strukturen, utvecklingsmodellen, regelverken, utbildning, fortbildning, tränarlicenser och träningsguiden. Utifrån utvecklingsmodellen kan vi möjliggöra konståkning för alla på alla nivåer och ta oss i riktning mot vår vision ”Alla på is – hela livet”.

Så utmaningar, ja det finns det men vi måste våga välja väg framåt. Vi är stolta över att svensk konståkning just nu gör just det. Vi väljer vägen framåt för att skapa möjligheter för alla att åka konståkning!

Vi önskar alla våra medlemmar en fantastisk sommar och vi längtar redan till nästa säsong!

Helena Rosén Andersson, Förbundsordförande
Linda Andreasson, Förbundschef

 

 

 

Publicerad: 2023-06-23

Senast uppdaterad: 2023-06-29

Samarbetspartners