Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Mötesplats Skatesweden: Högt deltagande på vårens dialoger

Placeholder

Svensk konståkning är mitt uppe i stora förändringsresor. Under våren hölls digitala dialoger för att berätta var vi befinner oss i utvecklingsarbetet för tävling, test, träning och nya föreningslicenser.

- Det är många förändringar på gång inom svensk konståkning. Därför var det viktigt att vi kunde berätta var vi befinner oss i de olika processerna men också presentera tidsplaner. Kommande säsong kommer förändringar successivt att införas för att sedan träda i kraft fullt ut till säsongen 2024/2025, säger Linda Andreasson, Förbundschef.

Mötesplats Skatesweden är en ny mötesplats för svensk konståkning i form av tematiserade informations- och dialogmöten som kommer hållas digitalt 4-6 gånger per år och rikta sig till olika målgrupper. Syftet är berätta om var svensk konståkning befinner sig i olika utvecklingsprojekt och bjuda in till dialog.

- Inkludering är viktigt och en framgångsfaktor i allt förändringsarbete. Framförallt handlar det om att vi alla också jobbar i samma riktning.

Under april och maj hölls tre dialoger med olika målgrupper på teman som det nya tävlingssystemet, testsystem och införandet av en träningsguide. Framförallt handlar utvecklingsprojekten om att skapa förutsättningar för en trygg och utvecklande tränings- och tävlingsmiljö för alla aktiva oavsett nivå.

Camilla Fredman, Tävlingsansvarig, har tillsammans med Tävlingskommittén arbetat med att ta fram ett nytt tävlingssystem. Hon lyfter framförallt vikten av att tävlingssystemet ska vara flexibelt för att möjliggöra för de aktiva att göra sin resa inom svensk konståkning.

- Det nya tävlingssystemet ska i högre grad ge möjligheter till individuell utveckling där fokus ligger på prestation och inte resultat. Det kommer ge en större flexibilitet som ger åkaren möjlighet att anpassa sitt tävlande. Tävlingssystemet ska främja långsiktigt idrottande snarare än kortsiktiga resultat.

Det nya testsystemet som delvis införs till säsongen 2023/2024 innebär att det gamla testsystemet upphör att gälla 31 augusti. Tester på lägre nivå ersätts av en träningsguide där tränarna gör en bedömning av åkarnas kunskapsnivåer. Tester på högre nivå bedöms av domare på antingen enskilda testtillfällen eller under tävling.

- Testsystemet har tidigare skapat en större press mot åkarna än vad som är nödvändigt, särskilt bland lägre åldrar. Tester på lägre nivåer kommer nu ersättas med en träningsguide där tränare gör bedömningen av åkarens färdigheter och utifrån det vilken tävlingsnivå som är bäst lämpad för åkaren. Grundtanken är att åkarna ska tävla på den tekniska nivå de behärskar för att på så sätt göra tävlingssituationer mer glädjefull. På högre nivå från ungdomsålder kommer vi ha tester som ligger till grund för kvalificering till nationella serier samt A-tävlingar säsong 2023/2024, säger Sofia Borg, ordförande i Tekniska Kommittén.

En fjärde dialog hölls i slutet av maj där de nya föreningslicenserna och tidsplan för införandet av dessa presenterades. De nya föreningslicenserna syftar till att säkra kunskap i föreningarna och därmed stärka dem i sitt arbete. De införs delvis redan från kommande säsong.

Över 700 personer deltog under vårens dialoger.

- Det höga deltagarantalet vid varje dialog visar på det stora engagemang som finns i svensk konståkning. För oss som jobbar på central nivå med att sätta struktur och plan framåt för utvecklingsprojekten var det viktigt att berätta var vi befinner oss i processerna men också för att få perspektiv från alla de som befinner sig i den dagliga verksamheten ute i våra föreningar, avslutar Linda Neffler.


 

 

Publicerad: 2023-06-07

Senast uppdaterad: 2023-06-08

Samarbetspartners