Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Riksidrottsmötet avslutat – elitidrotten ska stärkas och arbete för trygg idrott intensifieras

Placeholder

Riksidrottsmötet 2023 hölls i helgen i Uppsala. (Foto: Tobias Sterner, Bildbyrån)

Under helgens Riksidrottsmöte (RIM) i Uppsala togs många viktiga beslut för svensk idrott. Här summerar vi de för konståkningen viktigaste frågorna.

Riksidrottsmötet 2023 hölls den 26-28 maj i Uppsala. Riksidrottsmötet (RIM) är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – RF-stämman och SISU-stämman. RIM hålls vartannat år och samlar representanter för organisationernas medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ. På plats från Svenska Konståkningsförbundet var Helena Rosén Andersson, Förbundsordförande, Peter Levin, Vice ordförande, Linda Andreasson, Förbundschef och Camilla Fredman, Tävlingsansvarig.

Under de tre dagar som Riksidrottsmötet pågick avhandlades många viktiga frågor för svensk idrotts framtid, en ny styrelse valdes in och nya idrottsförbund välkomnades till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Nedan lyfts de utifrån svensk konståknings perspektiv extra intressanta frågor som avhandlades under Riksidrottsmötet.

Trygg idrott

Riksidrottsmötet beslutade att ge Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att se över Riksidrottsförbundets stadgar, dvs. idrottsrörelsens gemensamma regelverk, inför Riksidrottsmötet 2025 för att:

1) tydliggöra barnrättsperspektivet inom idrottsrörelsen och

2) se över regelverket för bestraffningar inklusive regelverket för legitimationsregler för tränare, domare m.fl. och licensregler för föreningar.

Allt i syfte att tydliggöra idrottsrörelsens regelverk för att säkerställa en trygg och utvecklande idrottsmiljö.

- Beslutet att se över Riksidrottsförbundet stadgar i denna fråga ligger i linje med konståkningens förslag på en översyn för att säkerställa trygga idrottsmiljöer. Det är glädjande att svensk idrott enades om denna viktiga fråga, säger Helena Rosén Andersson, Förbundsordförande.

Svensk internationell elitidrott

Riksidrottsmötet beslutade också att kraftsamla kring svensk internationell elitidrott genom vidareutveckling av det Elitidrott 2030-projekt som redan har påbörjats.

- Detta är ett viktigt beslut för att stärka elitidrotten i Sverige och ligger helt i linje med det förslag som vårt förbund tillsammans med 13 andra förbund har motionerat om. Det är viktigt att vi har med oss att en satsning på svensk internationell elitidrott är en satsning på all svensk idrott då de internationella elitidrottarna är viktiga förebilder för alla idrottare.

Val till styrelsen för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Till ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna valdes Karl-Erik Nilsson, f.d. ordförande för Svenska Fotbollförbundet.

Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen:

  • Robert Casselbrant (Konståkning och Segling)
  • Sammi Kaidi (Taekwondo och E-sport)
  • Sofia Domeij (Skidskytte).

Svenska Konståkningsförbundet stod bakom nomineringen av samtliga fyra nyval till styrelsen.

- Glädjande att samtliga av de fyra nomineringar svensk konståkning stod bakom valdes in av Riksidrottsmötet. Jag vill särskilt lyfta fram Robert Casselbrant som har en gedigen erfarenhet från konståkning med mångårigt engagemang lokalt, regionalt och nationellt. Genom sin idrottsliga och yrkesmässiga erfarenhet kommer han kunna tillföra mycket till styrelsens fortsatta arbete och till svensk idrott.

Robert Casselbrant, som nominerades av Konståkningsförbundet och Seglarförbundet, har en bred erfarenhet av konståkningen som föreningsordförande, ledamot i distriktsstyrelse och ledamot i förbundets valberedning.

- Vi kommer att fördela ansvarsområden inom styrelsen i samband med vårt första möte i juni men jag ser ett stort behov att underlätta för föreningar att bedriva sin verksamhet. Det blir alltmer komplicerat att vara en ideell förening och för att få fler att idrotta behöver det vara enkelt och roligt. Jag brinner också för anläggningsfrågan, demokratifrågor och hur vi ska finansiera idrotten i framtiden. Jag ser verkligen fram mot att jobba med Karl-Erik och övriga i styrelsen. Det kommer både bli roligt och utmanande, säger Robert Casselbrant.

Porträttbild av Robert Casselbrant

Robert Casselbrant (Foto: Tobias Sterner, Bildbyrån)

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken till Lotta Bergkvist Falkenbäck

I samband med Riksidrottsmötet delar Riksidrottsförbundet ut Riksidrottsförbundets förtjänsttecken Länk till annan webbplats.. Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Mottagare av Riksidrottsförbundets förtjänsttecken föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet och delas ut vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Lotta Falkenbäck, nominerad av RF/SISU Skåne, var en av de 102 personer som tilldelades förtjänsttecknet 2023. Lotta är före detta aktiv åkare som representerade Sverige vid EM, VM och OS. Efter den aktiva karriären har hon verkat som tränare i flera klubbar och som expertkommentator på SVT. Lotta är även ledamot i styrelsen för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF).

- Väldigt roligt att Lotta förtjänstfullt tilldelades denna fina utmärkelse. Ett stort grattis önskar jag och med mig svensk konståkning, säger Helena Rosén Andersson.

 

Bilden visar Lotta Falkenbäck tillsammans med RF:s avgående ordförande Björn Eriksson

Lotta Falkenbäck tillsammans med Riksidrottsförbundets avgående ordförande Björn Eriksson. (Foto: Tobias Sterner, Bildbyrån)

- För att sammanfatta Riksidrottsmötet så skulle jag vilja säga att idrottsrörelsen är enad om att fortsätta den utvecklingsresa svensk idrott befinner sig på. Trygg idrott engagerar och det arbetet kommer intensifieras. Det är något som är viktigt för alla som är en del av idrotten. Jag vill också hälsa Karl-Erik Nilsson välkommen som ordförande och även välkomna Funktionell Fitness och Svenska E-sportförbundet som nya medlemmar i Riksidrottsförbundet, och Schackförbundet i SISU Idrottsutbildarna.

 

 

Publicerad: 2023-05-29

Senast uppdaterad: 2023-05-29

Samarbetspartners