Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Ny digital plattform för information, kunskap och utveckling

Placeholder

I slutet av maj lanserar Svenska Konståkningsförbundet en ny digital plattform för information, kunskap och utveckling. Syftet är att förenkla både föreningarnas och förbundets administration och skapa bättre förutsättningar för ökad kunskap och kompetens för alla målgrupper inom svensk konståkning.

- Under Convention 2022 framkom det tydligt att våra medlemmar saknade en digital informationsbank där de kan ta del av stödmaterial samt öka och säkerställa kompetens inom föreningen genom olika utbildningar. Vi har också sett behovet av att förenkla administrationen för föreningarna inte minst när det gäller våra föreningslicenser. Idag är licenshanteringen en ganska tidskrävande uppgift för både föreningar och kansliet på förbundet. Dessutom saknade föreningarna stödmaterial till licensarbetet. Vi såg därför vikten av att ta fram en digital plattform för information, kunskap och utveckling, säger Kim Rehnfeldt, processledare Svenska Konståkningsförbundet

Arbetet med att ta fram en digital plattform för information och kunskap påbörjades under vintern 2022 och landade i ett samarbete med AddCream och deras plattform AddWisdom. Den 23 maj hålls ett informationsmöte för föreningar om de nya föreningslicenserna för säsongen 2023/2024 och 2024/2025 och kort därefter öppnas plattformen för föreningarna att börja jobba i.

- Föreningslicenserna handlar framöver mer om utbildning och kompetenshöjning för att stärka våra föreningar. Tanken är att de kontinuerligt under året ska jobba i plattformen och ta del av olika stödmaterial och utbildningar, men också att all administration kring föreningslicenserna ska ske i plattformen.

Den digitala plattformen kommer även innehålla digitala utbildningar riktade till olika målgrupper inom konståkningen.

- Det finns ett stort behov av utbildning och utveckling på alla nivåer inom svensk konståkning. Vi ser att den digitala plattformen kommer kunna utgöra en samlingsplats för information, administration och kompetenshöjning inte bara för förening utan även för andra målgrupper inom konståkningen så som åkare, tränare, närstående och tekniska funktionärer, säger Anna Sundkvist, utbildningsansvarig Svenska Konståkningsförbundet.

Vad plattformen ska heta är inte klart ännu och förbundet tar gärna emot förslag på namn för den nya digitala samlingsplatsen för svensk konståkning. Kim Rehnfeldt betonar vikten av ett namn som fångar upp samtliga delar av plattformen:

- Namn är alltid svårt och det vore roligt att få in förslag från våra medlemmar då plattformen är för dem. Det är viktigt att namnet är kort och omfamnande för såväl utbildning, information och utveckling. Och att det inte innehåller bokstäverna å,ä eller ö. Bästa förslag vinner ett pris!


Har du ett namnförslag? Maila info@skatesweden.se senast den 17 maj!
Publicerad: 2023-05-10

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Samarbetspartners