Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Uppdaterat förtydligande från Svenska Konståkningsförbundet (SKF) / Further clarification by the Swedish Figure Skating Association

Förbundet fördömer Rysslands krigshandling mot Ukraina och avråder och tar avstånd från aktiviteter som på något sätt involverar personer som representerar Ryssland eller Belarus eller har koppling till ländernas konståkningsförbund.

→ For english versionSvenska Konståkningsförbundets ställningstagande

Förbundet har den 1 mars 2022 fördömt Rysslands krigshandling mot Ukraina. Förbundet har då också klargjort bl.a. att Rysslands invasion av Ukraina strider mot alla grundläggande värderingar som idrotten står för. (Ryska och Belarusiska konståkare stängs av från internationella mästerskap 1 mars 2022 Länk till annan webbplats.

Förbundet har förtydligat sitt ställningstagande den 15 juli 2022. Förbundet har då klargjort att förbundet avråder och tar avstånd från alla typer av aktiviteter som på något sätt involverar personer som representerar Ryssland eller Belarus eller har koppling till de ryska eller belarusiska konståkningsförbunden. (Förtydligande 15 juli Länk till annan webbplats.)

Förbundet förtydligar ytterligare

Det är förbundets uppfattning att personer som representerar det ryska eller belarusiska konståkningsförbundet och/eller Ryssland eller Belarus gör det vid varje given tidpunkt. Genom den representativa kopplingen till Ryssland respektive Belarus är dessa personer också indirekt kopplade till Rysslands invasion av Ukraina.

En aktivitet med en person som representerar det ryska eller belarusiska konståkningsförbundet och därmed med en representant för Ryssland eller Belarus strider därför mot grundvalarna för förbundets värdegrund och riskerar att skada svensk konståknings anseende.

Detta gäller oavsett i vilken roll som personen uppträder under en viss aktivitet. Det saknar därför betydelse om en sådan person deltar i en viss aktivitet som uttrycklig representant för det ryska eller belarusiska konståkningsförbundet och/eller Ryssland eller Belarus eller om personen deltar som privatperson eller i en annan egenskap.

Standpoint of the Swedish Figure Skating Association

On March 1, 2022, the Association condemned the act of war by Russia against Ukraine. At that time, the Association made it clear that, among other things, the Russian invasion of Ukraine is contrary to all the fundamental values that sport stands for. (Ryska och Belarusiska konståkare stängs av från internationella mästerskap - 1 March 2022 Länk till annan webbplats.)  

On July 15, 2022, the Association clarified its position. In particular, the Association stated that it discourages and rejects all types of activities which, in any way, involve persons representing Russia or Belarus or being associated with the Russian or Belarusian Figure Skating Federations. (Förtydligande - 15 July 2022 Länk till annan webbplats.

Further clarification by the Association

It is the Association´s view that persons representing the Russian or Belarusian Figure Skating Federation and/or Russia or Belarus do so at any given time. Through the representative connection to Russia and Belarus, respectively, these individuals are also indirectly linked to Russia's invasion of Ukraine.

An activity with a person who is representing the Russian or Belarusian Figure Skating Federation and thereby with a representative of Russia or Belarus is therefore contrary to the foundations of the core values of the Association and may cause damage to the reputation of Swedish figure skating.

This applies regardless of the role in which said person appears during a particular activity. It is therefore immaterial whether such a person participates in a particular activity explicitly as a representative of the Russian or Belarusian Figure Skating Federation and/or Russia or Belarus or whether the person participates as a private individual or in another capacity.

Publicerad: 2022-07-21

Senast uppdaterad: 2022-07-21

Samarbetspartners

Sponsorer