Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förtydligande

Med anledning av inkomna frågor till förbundet vill vi klargöra följande:

Svenska Konståkningsförbundet fördömer Rysslands krigshandlingar mot Ukraina. Vi står fortsatt bakom Internationella Skridskounionens (ISU) beslut att stänga av Ryssland och Belarus från att delta i internationella tävlingar och att tävlingar inte ska genomföras i Ryssland eller Belarus. Vi står också bakom Riksidrottsförbundets (RF) uppmaning om att deltagare som representerar Ryssland eller Belarus inte bör delta i internationella tävlingar i Sverige.

Svenska Konståkningsförbundet avråder och tar avstånd från alla typer av aktiviteter som på något sätt involverar personer som representerar Ryssland eller Belarus eller har koppling till de ryska eller belarusiska konståkningsförbunden. Dock kan förbundet inte hindra enskilda föreningar eller andra aktörer att genomföra sådana aktiviteter förutsatt att förbundets olika regelverk för exempelvis tävling och uppvisning följs av såväl arrangör som deltagare.

The Swedish Figure Skating Association hereby declares the following

The Swedish Figure Skating Association condemns the acts of war by Russia against Ukraine. We continue to stand behind the decision by the International Skating Union (ISU) to exclude Russia and Belarus from participating in international competitions and also to prevent competitions from being arranged in Russia or Belarus. We also stand behind the urge from Riksidrottsförbundets (RF) that participants which represent Russia or Belarus should not participate in international competitions in Sweden.  

The Swedish Figure Skating Association discourages and refrain from all types of activities which in any way involve persons representing Russia or Belarus or being associated with the Russian or Belarus Figure Skating Associations. However, the Swedish Figure Skating Association cannot stop clubs or other entities from carrying out such activities, assuming that the different sets of rules of the Association for e.g. competitions and shows are complied with by both organizers and participants.

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-07-21

Samarbetspartners

Sponsorer