Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet - sök Projektstöd IF 2022/2023

Projektstöd IF är en möjlighet för föreningar att söka och få ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten i linje med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025.

Syftet med Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 och idrottsrörelsens gemensamma mål - En idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Målgruppen för projektstödet är 7–25 år. Det innebär att insatserna ska gynna målgruppen, även när stödet exempelvis används för utbildning av en ledare som är äldre än 25 år.

Med grund i konståkningen vill och idrottens gemensamma strategi kan konståkningsföreningar söka bidragsstöd från Svenska Konståkningsförbundet i två huvudsakliga inriktningar: Utveckling och utbildning, fördelat på fyra områden:

  • Utbildning av ledare för aktiva 7-25 år: Utbildade ledare är en viktig förutsättning för att skapa en trygg och hållbar idrott som ger barn och unga positiva idrottsupplevelser över tid. Genom projektstödet kan föreningen söka bidrag för att utbilda ledare för barn och unga 7-25 år.  
  • Utveckla och stärk föreningens kultur: Målet är att fler föreningar ska få ökad kunskap, ska ta fram riktlinjer och utveckla föreningens kultur så att barn och unga känner sig trygga, delaktiga 

    får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Bidrag beviljas för satsningar inom föreningsmiljö/utveckling samt styrelseutveckling för att främja en positiv föreningsmiljö. 

  • Optimera/utveckla träningsmiljön: 

    Utveckling av föreningens träningsmiljö och optimering av träningsytor/träningstid för att säkerställa utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande. Det kan till exempel handla om att köpa in träningsutrustning/redskap/hjälpmedel för att ta föreningens verksamhet till nästa nivå, att kunna optimera befintliga träningsytor bättre men också för att kunna starta upp nya verksamheter. 

  • Fler ska åka konståkning: Fler ska hitta till konståkningens gemenskap och fler ska stanna kvar. Föreningar ska ges möjligheter att utveckla sin verksamhet för att nå fler och ta hand om fler genom insatser för att ta bort olika former av hinder och göra idrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del av idrotten eller de som avviker mot idrottens normer. Bidrag kan beviljas för insatser som syftar till att öppna upp idrotten men också för insatser med syfte att få fler att stanna kvar.

Läs mer projektstödet, sökbara områden, ansökan om projektstöd och återrapportering här (pdf-fil) Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: 2022-03-08

Senast uppdaterad: 2022-03-08

Samarbetspartners

Sponsorer