Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Träning, tävling, test och läger – det här gäller från den 1 juni

Lättnader för idrotten införs från och med den 1 juni vilket öppnar upp för bland annat lägerverksamhet och test.


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Länk till annan webbplats.

Från den 1 juni avråds inte längre idrotten från att arrangera tävling, cuper och lägerverksamhet. Observera att lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådana fall före de nationella allmänna råden. Stäm därför av med din kommun om vad som gäller i er kommun och/eller de anläggningar ni har verksamhet i.

Träning

Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • undvika gemensamma omklädningsrum
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrotten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ Länk till annan webbplats.

Läger

Läger kan genomföras i begränsad omfattning från den 1 juni, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Tänk även på att lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådana fall före de nationella allmänna råden. Det är upp till varje lägerarrangör att kolla upp vad som gäller i den aktuella kommunen/regionen.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper Länk till annan webbplats.

Test

Test kan genomföras från den 1 juni i begränsad omfattning. Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd till idrotten för minskad smittspridning om ni arrangerar test. Vid arrangemang av test bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare/föreningar som ska delta och hur många tester som ska ordnas.

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrotten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ Länk till annan webbplats.

Tävling

Från den 1 juni är det åter tillåtet för tävling, dock i mindre omfattning. Vid arrangemang av cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

Läs mer här: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/matchochtavlingimindreomfattningtillatsforallaaldrar/ Länk till annan webbplats.

 

Publicerad: 2021-05-31

Senast uppdaterad: 2021-05-31

Samarbetspartners

Sponsorer