Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Brev till regeringen: Alla unga vuxna behöver få träna: före höjt publiktak

I ett brev till regeringen skriver idag Svenska Konståkningsförbundets styrelse om vikten av att alla unga vuxna ska få träna i kommunala idrottsanläggningar igen. Och detta i vart fall innan kommunerna tar in mer publik i sina anläggningar.

Till regeringen:

Nu måste alla unga vuxna få börja träna i kommunala idrottsanläggningar. Och detta i vart fall innan kommunerna tar in mer publik i sina anläggningar.

Gruppen unga vuxna, 19 – 25 år är likhet med barn och ungdomar så centrala för idrotts­rörelsen att de genererar statligt verksamhets­bidrag till den. Men sedan drygt ett halvår tillbaka är de, i stort sett, förbjudna av kommuner­na att träna i de kom­munala idrotts­anläggningarna. Detta innebär att en mycket stor del av alla unga aktiva inom den organiserade förenings­verk­samheten sedan mycket lång tid är förbjudna av kommuner­­na från att träna i sina föreningar. Detta trots att de tillsammans med sina familjer, är viktiga förebilder för de yngre och kultur­bärare av förenings­verk­sam­heten.

De unga vuxna är inte isolerade i sina hem från övriga omvärlden. De vistas precis som andra i skola eller arbete, på gymanläggningar och i andra privata träningshallar samt i butiker och rör sig fritt i andra delar av samhället. De får också vara tränare i föreningsverksamhet för yngre. De umgås såklart även med familj och vänner.

Det är inte rimligt längre att unga vuxna ska vara förbjudna att röra sig i kommunala idrotts­anlägg­ningar i föreningsregi på ett sådant sätt att de tränar själva när de får röra sig i dessa anlägg­ningar som tränare för att lära ut sin idrott till andra. Lika orimligt är det att de inte får träna i kom­munala idrottsanläggningar när de får träna och röra sig fritt i övriga samhället med ett rekom­men­derat avstånd om tio kvadratmeter per person.

Samhällslivet måste fungera på ett smittsäkert sätt under den utdragna pandemin. Det är därför hög tid att regeringen nu klargör att även alla unga vuxna upp till 25 år ska få träna i kommunala anlägg­ningar så att de behandlas på samma sätt i kommunala idrottsanläggningar som i övriga samhället. Detta måste i alla fall gälla innan kommunerna tar in mer publik i sina anläggningar.

Läs hela brevet till regeringen här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

/Förbundsstyrelsen

Publicerad: 2021-05-12

Senast uppdaterad: 2021-05-12

Samarbetspartners

Sponsorer