Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Handlingsplanen genomförs: Trygg idrott för alla

Det har nu gått ett halvår sedan förbundets handlingsplan fastställdes. Arbetet är långsiktigt och tar tid men flera åtgärder har redan genomförts. Exempelvis har flera distriktsdialoger genomförts och en policy för ärendehantering tagits fram.

- Ett av våra tydliga mål är få en ökad transparens och att minska tystnadskulturen. En ökad kommunikation med distrikten och att få input från dem och föreningar är en av grunderna. På så sätt lyssnar vi verkligen på hela konståkningssverige och sätter allas behov i fokus, säger Bertil Ahlqvist, förbundschef.

Det var under förra året som den externa utredningen av konståkningen presenterades. Här framkom det att det finns missförhållanden på olika håll och att medlemmar kan uppleva ohälsa på olika sätt. Förbundet tog därför fram en handlingsplan tillsammans med nyckelpersoner inom distrikten. Målet är att öka förutsättningarna för att skapa en trygg idrottsmiljö för alla.

- Vi vet att det finns otroligt mycket fin verksamhet runt om i våra föreningar. Men i studien kom det också fram att det förekommer olika typer av missförhållanden. Det är det vi nu försöker att förändra. Genom att bara lyfta frågan och börja prata med varandra har vi påbörjat vår resa. Men jag är väldigt ödmjuk inför att förändring tar tid.

- Jag ser det som ett pussel - med olika pusselbitar som skapar en helhet. En pusselbit kan inte lösa utmaningarna, men tillsammans är jag övertygad om att de olika bitarna bidrar till en bra och trygg idrottsmiljö.

Nästa steg för förbundet är nu att jobba vidare med checklistor, verktyg och fortsätta att uppdatera och utveckla tränarutbildningarna. Den fortsatta dialogen med föreningar och distrikt är viktig och pågår kontinuerligt.

- Vi ser samtidigt över vägar för uppföljning och kvalitetssäkring. Här har vi en dialog med andra idrotter för att kolla på ”best practise”.

Exempel på åtgärder som genomförts eller pågår 

Distriktsdialoger

Sista kvartalet av 2020 genomfördes ett stort antal distriktsdialoger. Nu är målet att de ska genomföras ungefär varannan månad. Genom dialogerna närmar sig alla nivåer inom förbundet varandra. Distrikten har regelbundet kontakt med föreningarna och fångar upp vilka behov som finns.

Förbundet har nu börjat arbetet med det som kom in via de intensiva dialogerna i december.  Ett exempel på planerade åtgärder är regionala åkarråd för att ge åkarna mer inflytande. Dessutom arbetar man nu med att uppdatera och komplettera checklistor och verktyg kring hur man bedriver en förening. Mycket handlar om att förtydliga verksamheten, allt för att skapa en trygg förening för alla parter.

Ärendepolicy

I den externa utredningen framkom att det ibland var otydligt var man ska vända sig och hur det går till om man anser att något inte fungerar ute i sin förening. Det behövdes helt enkelt en enklare översikt hur alla ska hantera missförstånd och problem som kan leda till konflikter. Därför har förbundet prioriterat att ta fram en så kallad ”Ärendepolicy”.

Ärendepolicyn vänder sig till samtliga medlemmar i förbundet och är ett tydligt hjälpmedel för var man ska vända sig om något är fel eller inte fungerar. Målet är att man i större utsträckning vågar lyfta sådant som inte fungerar, få en diskussion och lösa problemet. I policyn framkommer vem man ska vända sig till och hur det går till. Policyn är under formgivning och kommer inom kort distribueras till distrikt och föreningar.

Ökad kommunikationen.

En tydlig önskan från många medlemmar var en ökad kommunikation. Här jobbar förbundet intensivt via de verktyg som finns som hemsidor och sociala medier. Man har också startat ett nyhetsbrev som kommer ut regelbundet. Allt för att kommunicera vad som händer inom förbundet och svensk konståkning. Här finns det också möjlighet att presentera olika personer inom förbundet tydligare.

Tränarutbildningar

Här har förbundet påbörjat arbetet med att bygga in mer ledarskap och pedagogik i alla tränarutbildningar på alla nivåer. Parallellt med detta arbete har förbundet tillsammans med Föreningen Svenska Konståkningstränare arrangerat en digital utbildningsserie för tränare på temat ledarskap och coaching. Hittills har 160 tränare deltagit på totalt fem föreläsningar och lika många gruppdiskussioner. Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om den digitala utbildningsserien.

Ökad digitalisering

Under dialogerna i december lyftes också behovet av en ökad digitalisering. Detta arbete pågår ständigt men på grund av pandemin har det också påskyndats. Förbundet har genomfört ett antal digitala föreläsningar och skapat digitala mötesplatser för tränare och åkare.

Lär mer om handlingsplanen här. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2021-02-25

Senast uppdaterad: 2021-02-25

Samarbetspartners

Sponsorer