Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Smittsäker träning utomhus kan fortsätta

Folkhälsomyndigheten har idag förtydligat att träning utomhus kan fortsätta, om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt och de allmänna råden följs.

Det var den 18 december som Regeringen meddelade att skärpta restriktioner införs. Bland annat innebar skärpningen att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och "inte är nödvändig" omedelbart skulle stängas ned. Hit räknas exempelvis idrottsanläggningar och muséer. Undantag från restriktionen är yrkesverksamma elitidrottare. (FHM:s och RF:s definition på elitidrottare Länk till annan webbplats.).

Idag kom Folkhälsomyndigheten med ett förtydligande för träning på utomhusanläggningar. Träning utomhus kan fortsätta om anläggningarna hålls öppet på ett smittsäkert sätt och de alllmänna råden följs.

Folkhälsomyndighetens förtydligande i sin helhet:

"Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.

Regeringen har rekommenderat att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari, och Folkhälsomyndigheten vill komplettera rekommendationen.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detta kan endast ske under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för såväl personal som besökare och om kommunen eller annan verksamhetsansvarig bedömt att anläggningen kan hållas öppen. Denna bedömning har varje kommun bäst förutsättning att själv göra utifrån sina egna lokala förutsättningar."

Publicerad: 2020-12-22

Senast uppdaterad: 2020-12-22

Samarbetspartners

Sponsorer