Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förbundstävlingar ställs in resten av säsongen

Covid-19 har fortsatt stor påverkan på svensk konståknings verksamhet. Nu har Svenska Konståkningsförbundet beslutat att ställa in samtliga förbundstävlingar resten av säsongen 2020/2021.

I de nationella råd som trädde i kraft den 14 december och gäller fram till den 30 juni 2021 avråds från tävlingar. Enda undantaget för individuell idrott är tävlingar lokalt inom den egna föreningen. Svenska Konståkningsförbundets Tävlingskommittén har mot bakgrund av nationella riktlinjer från FHM som gäller från 14 december samt skärpta råd i fler regioner/kommuner tagit beslut att ställa in samtliga förbundstävlingar resten av säsongen 2020/2021.  Svenska Konståkningsförbundet frångår därmed nu den 8-veckorsprincip som under hösten legat till grund för beslutande om genomförande av en förbundstävling eller inte.

- De nationella riktlinjerna som trädde i kraft den 14 december avråder från tävlingsverksamhet. Möjligheterna att det ska införas lättnader som öppnar för rikstäckande mötesplatser före 11 januari, vilket ger 11 mars ur ett 8-veckors perspektiv, bedöms som små och inom det spannet ligger merparten av förbundstävlingarna, säger Camilla Fredman, tävlingsansvarig.

Det görs inte heller någon fördelning av A-tävlingar för våren 2021.

- Med tanke på förutsättningarna kan ingen hållbar fördelning göras då antalet möjliga tävlingar är för få och förutsättningarna för ojämna över landet.

SKF:s Tävlingskommitté bedömer att möjligheten att framgent genomföra regionala tävlingar är större och menar att föreningar och distrikt kan ha fortsatt beredskap för klubbtävlingar, stjärntävlingar och senarelagda DM om de allmänna råden lättar mot våren och det ges möjlighet till att arrangera regionala tävlingar.

Läs mer om hur de nya riktlinjerna påverkar svensk konståknings tävlingsverksamhet. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-12-22

Senast uppdaterad: 2020-12-22

Samarbetspartners

Sponsorer