Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förbundsmötet: Stort deltagande och engagemang

I dag genomförde Svenska Konståkningsförbundet (SKF) sitt årsmöte. Mötet hölls digitalt. På mötet antogs en handlingsplan för att säkra trygga idrottsmiljöer.

-Trots att mötet hölls digitalt var det en omfattande debatt kring flera frågor. Det är positivt och visar på det stora engagemang som finns inom svensk konståkning i dag, säger Bertil Ahlqvist, Förbundschef.

Förbundsmötet fattade viktiga beslut om verksamhetsinriktningen framåt. Man antog enhälligt förslaget till handlingsplan som är ett resultat av den externa utredning som genomförts under året. Dessutom beslutades om de ekonomiska ramarna framåt.

-Att förändra tar tid och kräver uthållighet. Handlingsplanen fokuserar på trygg idrott där vi ska öka kännedomen om vår uppförandekod och vår värdegrund i hela organisationen. Vi ska även förtydliga ärendehanteringen då missförhållanden anmäls och ta fram stödmaterial till föreningar för hur man kan hantera missförhållande. En viktig del i att bryta den tystnadskultur som beskrivits är en ökad transparens och kommunikation, säger Bertil Ahlqvist.

Val av ordförande och förbundsstyrelse

Förbundsmötet fattade beslut om att sittande ordförande Katarina Henriksson inte är valbar.

Förbundsmötet beslutade att välja ordförande och styrelse enligt följande:

Ordförande: Helena Rosén Andersson (2 år)
Ledamöter: Peter Levin (4 år), Fredrik Lagergren (4 år), Caroline Frank (2 år), Sanela Lundqvist (2 år), Erika Blom (Fyllnadsval t.o.m. 2022). I styrelsen ingår även Kaj Nyman.

Publicerad: 2020-09-26

Senast uppdaterad: 2020-09-26

Samarbetspartners

Sponsorer