Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Alla röster viktiga på Förbundsmötet 2020

Nu pågår förberedelserna inför svensk konståknings högsta beslutande organ, Förbundsmötet, som arrangeras den 26 september. Glöm inte att anmäla dig senast den 20 september - delaktighet och engagemang är avgörande för svensk konståknings väg framåt.

Lördagen den 26 september samlas svensk konståkning för ett av de viktigaste förbundsmötena på många år. Förbundsmötet hålls digitalt och förbundsledningen hoppas att så många som möjligt deltar.

- Förbundsmötet är högsta beslutande organ och medlemmarnas möjlighet att påverka inriktningen för de närmaste två åren samt välja styrelse. Jag hoppas att så många som möjligt deltar och gör sin röst hörd, säger Bertil Ahlqvist, Förbundschef.

Sista anmälningsdag är den 20 september och sena anmälningar kommer inte kunna hanteras då förbundsmötet genomförs digitalt och kräver många administrativa förberedelser. Alla föreningar och distrikt med rösträtt måste skicka in en fullmakt för den person som under förbundsmötet ska vara ombud, och då vara den person som för föreningens eller distriktets talan.

Nedan hittar du en sammanställning av de vanligaste frågorna om Förbundsmötet 2020.

På vilken digital plattform kommer mötet genomföras och vilken utrustning behöver jag för att kunna delta?

Förbundsmötet arrangeras med hjälp av EasyMeet som flera andra idrottsförbund använt sig av för att genomföra sina årsmöten digitalt i pandemins spår. EasyMeet tillhandahåller rättssäkra lösningar och full telefonsupport för alla deltagare.

Du behöver en dator med kamera och mikrofon samt en god internetuppkoppling. Det går inte att delta via en mobiltelefon eller surfplatta. Några dagar innan mötet kommer vi att skicka ut inloggningsuppgifter till alla anmälda. I samband med detta skickar vi även ut mer information om mötets genomförande och guider så att du kan testa din utrustning så att den uppfyller kraven för att delta.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan sker via denna länk: AnmälanFörbundsmöte Länk till annan webbplats.

När är sista anmälningsdag?

Söndagen den 20 september. Observera att sena anmälningar inte kommer kunna hanteras då förbundsmötet genomförs digitalt och kräver många administrativa förberedelser.

Jag har anmält mig men är osäker på om min anmälan registrerats?

Anmälningsformuläret genererar ingen automatisk bekräftelse. När du avslutar formuläret kommer en blank sida att visas - detta är helt i sin ordning. Bekräftelser skickas dagligen ut manuellt från förbundskansliet. En första bekräftelse har skickats ut till alla som anmält sig innan kl 10.35 tisdagen den 15 september. Har du anmält dig innan detta men inte fått en bekräftelse, vänligen anmäl dig igen. Observera att bekräftelsen skickas till den e-postadress som personen som anmält sig uppgivit, inte till föreningens eller distriktets e-postadress.

Hur vet jag vilka föreningar som har rösträtt och hur röstlängden tagits fram? 

Alla distrikt och föreningar med rösträtt på förbundsmötet 2020 hittar du här: Röstlängd2020 Länk till annan webbplats.

Underlag om hur röstlängd tagits fram hittar du här: UnderlagRöstlängd Länk till annan webbplats.

Behöver även jag som ordförande en fullmakt på förbundsmötet?

Ja, alla föreningar och distrikt med rösträtt måste skicka in en fullmakt för den personen som ska vara ombud och representera föreningen/distriktet. Detta gäller även dig som är ordförande i en förening eller distrikt. Blankett för fullmakt hittar du här: Fullmakt2020 Länk till annan webbplats.

Var kan jag hitta samtliga handlingar till förbundsmötet?

Samtliga handlingar finns publicerade på förbundets hemsida: Förbundsmöte2020 Länk till annan webbplats.

Vilka har yttranderätt på förbundsmötet?

Svenska Konståkningsförbundets stadgar säger följande om yttrande- och förslagsrätt:

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer – förutom ombuden – förbundsstyrelsens ledamöter, SDF, revisorer och revisorssuppleanter, ledamöter i förbundets kommittéer, hedersledamöter och motionär i vad avser egen motion.

Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Detta innebär exempelvis att kategorin åhörare inte per automatik har yttrande- och förslagsrätt.

Kan jag vara ombud för flera föreningar?

Ja, du kan vara ombud för flera föreningar men med maximalt tre röster (tre föreningar). Observera att på grund av begränsningar i systemet kan dessa röster inte vara av olika art.

Ja, du kan vara ombud för flera föreningar men med maximalt tre röster. Ett ombud kan maximalt representera 3 röster totalt, föreningar och/eller distrikt. Observera att på grund av begränsningar i systemet kan dessa röster inte vara av olika slag.  

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2020-09-16

Senast uppdaterad: 2020-09-16

Samarbetspartners

Sponsorer