Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förbundsforum 2020 - stort engagemang för vägen framåt!

Med fokus på trygg idrott och hur föreningar, distrikt och förbund tillsammans ska jobba för att minska glappet mellan målbild och verklighet samlades över 160 deltagare på ett digitalt Förbundsforum i helgen.

- Det är mycket glädjande att se det engagemang som finns inom svensk konståkning. Både presentationen om den externa utredningens resultat och eftermiddagens grupparbeten resulterade i värdefull input och den informationen ska nu tas om hand av en arbetsgrupp med representanter från föreningar, distrikt och förbund. Uppdraget är att utifrån den externa utredningen ta fram konkreta åtgärder till en handlingsplan som ska beslutas av Förbundsmötet den 26 september, säger Bertil Ahlqvist, nytillträdd Förbundschef.

Samtliga elva distrikt och över 60 föreningar fanns representerade bland de drygt 160 deltagarna. Fokus för Förbundsforum 2020 var trygg idrott. Den externa utredningens slutresultat presenterades och avslutades med en frågestund där deltagarna kunde ställa frågor direkt till Klara Edlund och Magnus Winter som ansvarat och utfört utredningen. Under eftermiddagen delades deltagarna in i grupper för digitala grupparbeten kring Förbundsutvecklingsplanen och åtgärder och förslag till handlingsplan.

Förbundsutvecklingsplan tillsammans med handlingsplan - två viktiga verktyg i arbete framåt

Förbundsutvecklingsplanen (FUP) utgör ett viktigt verktyg i vägen framåt för svensk konståkning. Under arbetet med FUP har flertalet områden identifierats där förändring med stegvis implementering är nödvändig, exempelvis en ny struktur och plan för tränarutbildning och förhållningssätt till träning och tävling i olika åldrar. En åkarutvecklingsmodell med fokus på hälsa, säkerhet och individuella vägar till utveckling ska bidra till en idrott på den aktives villkor. Den externa utredningens resultat och analyser visar även på vikten av konkreta åtgärder för att säkra trygga idrottsmiljöer.

- Förändring är en förutsättning för utveckling och för att vi ska kunna minska glappet mellan det önskade läget och den verklighet som utredningens slutrapport visar. En konkret handlingsplan som är enkel att följa upp kommer komplettera vår Förbundsutvecklingsplan i detta förändringsarbete som svensk konståkning står inför. Vi behöver gemensamt arbeta för att ändra de normer och den kultur som resulterat i missförhållanden, säger Katarina Henriksson, ordförande Svenska Konståkningsförbundet.

Publicerad: 2020-08-19

Senast uppdaterad: 2020-08-19

Samarbetspartners

Sponsorer