Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Sex förbundsdialoger på två veckor

Viktig information om vår verksamhet, mycket värdefull input och många intressanta frågor från våra medlemmar i föreningar och distrikt. Så sammanfattar vi resultatet efter de sex digitala förbundsdialoger som hölls 8-17 juni.

Samtliga distrikt skulle under våren ha besökts av Scott Rachuk, sportchef, och Camilla Fredman, tf GS, med syfte att presentera Förbundsutvecklingsplanen och ha dialog kring denna. Tre distriktsmöten hann genomföras innan utbrottet av Covid-19 medförde restriktioner. Istället för att ställa in resterande möten ställde vi om. 8-17 juni var åkare, tränare, tekniska funktionärer, övriga föreningsmedlemmar och styrelser i SDF välkomna distriktsvis till digitala Förbundsdialoger med syfte att informera och svara på frågor om arbetet med Förbundsutvecklingsplanen men även andra delar av vår verksamhet. Under förbundsdialogerna kunde deltagarna kommentera och ställa frågor via en chattfunktion.


Beatrice Hargefeldt, tränare i Borlänge KK och Falu KK, tyckte att förbundsdialogerna var ett bra initiativ som gör att distrikten får mer kontakt med förbundet.

Även Bertil Ahlqvist, tillträdande förbundschef, är nöjd med förbundsdialogerna.

- Förbundsdialogerna har varit viktiga för oss då gett oss möjlighet att ta del av vad man tycker ute i föreningar och distrikt men vi har också kunnat förmedla mycket information om exempelvis förbundsutvecklingsplanen. Vi har fått viktig input som vi tar med oss i det fortsatta arbetet.

Publicerad: 2020-06-25

Senast uppdaterad: 2020-06-28

Samarbetspartners

Sponsorer