Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Varje åkare som far illa är en åkare för mycket!

Svenska konståkningsförbundets styrelse kommenterar den preliminära rapporten från den externa utredningen.


Svensk konståkning genomgår just nu ett stålbad. Efter anmälningar om åkare som far illa har vi valt att grundligt och på djupet granska verksamheten runt om i landet. Vi har med hjälp av en extern, oberoende utredning ingående undersökt hur aktiva inom svensk konståkning mår för att verkligen ta reda på vad som inte fungerar som det ska och vilka konsekvenser det får.  

Resultatet av den preliminära rapporten visar att det förekommer missförhållanden. Och främst bland eliten är det flera åkare som har utsatts för emotionella övergrepp och på olika sätt lider av psykisk ohälsa. Det gör oss väldigt ledsna. Varje åkare som mår dåligt är en för mycket. Vi ska ha nollvision. Målet är inga åkare, på någon nivå, ska må dåligt. Allt annat är självklart ett misslyckande.  

Utredningen visar tydligt att vi måste modernisera och utveckla svensk konståkning. Vi behöver intensifiera det förändringsarbete som vi inledde 2018, då Förbundsmötet tog beslut om Strategi 2026, och färdigställa förbundsutvecklingsplanen som vi arbetat med sedan dess. 

Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss. Och vi har inte alla svar och lösningar här och nu. Men vi har lyssnat, nu ska vi analysera och sedan agera. Allt för att skapa en idrott där alla känner sig inkluderade, trygga och kan utvecklas efter sin egen förmåga, att vi lever upp till “Konståkningen Vill”. 

Nu måste vi kavla upp ärmarna och förändra och förbättra svensk konståkning. Vill man inte verka för förändring utan anser att vi ska fortsätta som vi alltid har gjort, då har man ingen plats inom svensk konståkning vare sig i dag eller framåt.  

I dessa utmanande tider för svensk konståkning är vår innerliga förhoppning att hela Konståkningssverige kan enas kring det förändringsarbete som måste göras. Nu handlar det om att

 

hitta lösningar, införa konkreta åtgärder och verkligen få till en förändring. Vi har grävt djupt, fått svar som är upprörande och oacceptabla, nu finns det bara en väg och den är framåt. Tillsamman ska vi modernisera konståkningen och vara en förebild för hela idrottssverige. Tillsammans vill vi med glöd, glädje och gemenskap skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer. 

/ Svenska Konståkningsförbundets styrelse

Publicerad: 2020-06-05

Senast uppdaterad: 2020-06-05

Samarbetspartners

Sponsorer