Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Oberoende utredning – preliminär rapport visar att missförhållanden förekommer inom svensk konståkning

Det förekommer missförhållanden inom svensk konståkning. På elitnivå är det flera åkare som utsatts för emotionella övergrepp och på olika sätt lider av psykisk ohälsa. Det framkom när den preliminära resultatrapporten i veckan presenterades.


- Utredningen är nedslående och mycket allvarlig. Den visar att problemen är mer utbredda än vi tidigare trott. Varje åkare som mår dåligt är en åkare för mycket, vi måste ha en “nollvision” säger Katarina Henriksson, ordförande i Svenska Konståkningsförbundet. 

- Vi tycker det är viktigt att ge förbundet en eloge för sitt mod och villighet att granska sin verksamhet, säger Klara Edlund, psykolog och forskare, ansvarig för utredningen.

I utredningen har totalt 638 medlemmar inom förbundet, både åkare, föräldrar, tränare och andra besvarat en webbenkät. Medlemmarna har själva anmält sitt intresse att delta. Därefter har 70 djupintervjuer genomförts.  

Utredningen visar tydligt att vi måste modernisera och utveckla svensk konståkning. Vi behöver intensifiera det förändringsarbete som vi inledde 2018 då Förbundsmötet tog beslut om Strategi 2026 och arbetet med förbundsutvecklingsplanen drog i gång.   

- Hela Konståkningssverige har nu ett stort och viktigt arbete framför sig. Nu har vi lyssnat, nu ska vi analysera och sedan agera. Nu kavlar vi upp ärmarna och skapar en idrott där varenda åkare känner sig inkluderade, trygga och kan utvecklas och känna glädje, glöd och gemenskap, säger Katarina Henriksson

Detta händer framåt 

I slutet av juni levereras slutrapporten av utredarna. Utifrån den gedigna rapporten kommer förbundet att ta fram ett förslag på en konkret åtgärdsplan under sommaren. Denna kommer sedan att diskuteras tillsammans med distrikt och föreningar på Förbundsforumet i augusti. 

Frågor & dialog 

Vid frågor, funderingar, kommentarer, synpunkter kring utredningen eller anmälningar av något slag kring trygga idrottsmiljöer kan ni vända er till utredning@skatesweden.se .

Från och med måndag kommer digitala Förbundsdialoger inledas som är öppna för alla medlemmar i svensk konståkning. Där kommer frågan om säkerställandet av trygga idrottsmiljöer att lyftas för att vi ska kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2020-06-05

Senast uppdaterad: 2020-06-05

Samarbetspartners

Sponsorer