Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Oberoende utredning – presentation och vägen framåt

Den oberoende utredningen är klar och sammanställning av resultaten är i slutskedet. Fredagen den 5 juni presenteras delar av utredningens preliminära resultat i ett digitalt forum för distrikt och föreningar.

Hösten 2019 skakades svensk konståkning av en disciplinär anmälan om missförhållanden och osund ledarkultur i en förening.  Liknande vittnesmål följde i anmälans spår. Svenska Konståkningsförbundet beslutade att tillsätta en extern utredning i syfte att genomlysa hela verksamheten och undersöka utbredningen av missförhållanden och varför de uppstår.

- Syftet med utredningen är att verkligen få kunskap om hur våra medlemmar mår och om det finns utmaningar som förbund, distrikt och föreningar måste bli ännu bättre på att hantera. Vi ser fram emot att få ta del av resultatet för att sedan kunna påbörja det viktiga arbete vi har framför oss, allt för att våra aktiva ska ha trygga och utvecklande idrottsmiljöer, säger Katarina Henriksson, ordförande Svenska Konståkningsförbundet.

Efter fyra månaders arbete är nu den externa utredaren Klara Edlund, legitimerad psykolog, forskare och docent tillsammans med Magnus Winter, idrottspsykologisk rådgivare, klar med utredningen kring svensk konståknings verksamhet. Sammanställning är i slutskedet och en första presentation av resultatet sker för förbundsstyrelsen där huvuddragen från resultatet redogörs. Den 5 juni presenterar Svenska Konståkningsförbundet dessa för representanter för distriktsförbunden samt föreningar i ett digitalt forum. Komplett utredningsrapport blir klar i slutet av juni.

Under sommaren kommer den fullständiga utredningsrapporten och förslag till åtgärder att skickas ut till föreningar och distrikt. Utredning och åtgärdsförslag kommer sedan diskuteras under Förbundsforum som på grund av Covid-19 skjutits fram till mitten av augusti samt på Convention och Förbundsmötet i september.

För mer infomration om den oberoende utredningen och vägen framåt: https://www.svenskkonstakning.se/fragorochsvar/#Externutredning Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-05-28

Senast uppdaterad: 2020-05-28

Samarbetspartners

Sponsorer