Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Information om ekonomisk utjämning mellan våra tävlingar

Nu är planeringen inför kommande säsong i full gång, samtidigt som vi gör avslut på den gångna säsongen. Arbetet med ekonomisk utjämning mellan tävlingar pågår samtidigt som tävlingsplanen för 2020/2021 ska fastställas.

I år har vi extra många utmaningar då utvecklingen av Covid-19 gör det svårt att veta när vi kan starta säsongen. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar och SDF för ert intresse att arrangera tävlingar och er förståelse för de utmaningar vi möter.

Varför en utjämning?

Inför säsongen 2019/2020 uppdaterades de ekonomiska rutinerna vid arrangemang av synkrokval, elitserietävling och SKF-trofén, med att utjämna kostnaderna mellan arrangörerna.

Därtill finns den sk utjämningspengen fortfarande kvar. Utjämningspengen har funnit i ca 10 år och kommer framför allt från stjärn- och klubbtävlingar där en liten del av varje anmälningsavgift hämtas in för att kunna fördelas till de dyrare arrangemangen på nationell nivå.  

Utjämningen ger viktiga förutsättningar för att föreningar ska ha möjlighet att arrangera tävlingar på nationell nivå utan för stora ekonomiska risker. Fler föreningar kan nu ta chansen att stå som arrangör för en förbundstävling.

Hur fördelas ekonomin?

När säsongen är genomförd upprättas ett resultat av alla intäkter och kostnader varefter en fördelning av överskottet från förbundstävlingarna inklusive utjämningspengen fördelas lika mellan alla arrangörer av förbundstävlingar och Svenska Konståkningsförbundet.

Utfall utjämningspeng 2019/2020

Vid genomgång av arrangörsrapporterna kan konstateras att den sammanlagda kostnaden ligger generellt lika förutom för några deltävlingar i Elitserien som haft lite högre kostnader än övriga genomförda tävlingar. Viktning enligt ovan har därför skett till förmån för dessa tävlingar. Inom kort får berörda föreningar information om utfallet 2019/2020.

Inför säsongen 2020/2021

De ekonomiska rutinerna med tillägg av utjämningen mellan tävlingarna har fallit väl ut under säsongen 2019/2020. Kontinuerlig utvärdering sker och just nu ligger en del förslag för beredning för att ytterligare stärka ekonomin för arrangörer av förbundstävlingar.

Tävlingsplan för kommande säsong fastställs inom kort och publiceras då på hemsidan.

Publicerad: 2020-05-20

Senast uppdaterad: 2020-05-20

Samarbetspartners

Sponsorer