Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Glädje, Glöd, Gemenskap - Brev från förbundsstyrelsen

Det är med dubbla känslor som vi idag väljer att skriva denna text. Samtidigt som kritik riktas mot Svensk Konståkning och förbundet i sin helhet möter vi också de som vill stötta.

Framför allt gör det ont att allt det arbete som vi är stolta över, och som vi tillsammans i svensk konståkning faktiskt är mitt inne i, inte blir synligt.  Svensk konståkning ska vara en sport för alla där glädje, glöd och gemenskap ska genomsyra all verksamhet. Länk till annan webbplats. Men hur fungerar egentligen svensk konståkning? Vilka grunder vilar vår verksamhet på? Hur kan du som ledare arbeta med de aktiva och hur kan du som förälder stötta ditt och andras barn? Hur skapar vi trygga idrottsmiljöer? Detta är frågor och utmaningar vår verksamhet möts av dagligen och som Svenska Konståkningsförbundet stöttar föreningarna i.

Vi som idrott och förbund kan, bör och vill ta ansvar för att unga ska få rätt förutsättningar att bygga sig själva till trygga och starka individer. Konståkning är en idrott där alla är välkomna men där en övervägande del av de aktiva är kvinnor och tjejer. Vi vet att det inom svensk konståkning finns många ”duktiga”, ambitiösa, unga tjejer. Ute i föreningarna möter ledare dessa dagligen och ser på nära håll hur ungdomstidens utmaningar kan påverka. Undersökningar visar att unga tjejer har mer utmaningar i vardagen än någonsin tidigare. Bland annat visas att:

  • 8 av 10 unga tjejer känner att det finns en idealbild att leva upp till och känner stress över det.
  • 6 av 10 känner oro över att inte lyckas i framtiden.
  • Bara 1 av 10 unga tjejer rör på sig tillräckligt mycket.

Under våren 2019 påbörjade förbundet ett samarbete med Rättighetsbyrån för att få hjälp att lyfta viktiga frågor kring unga och psykisk hälsa. IBUILD är plattformen där svensk konståkning tillsammans med ambassadörer och starka partners aktivt kommer verka för att stärka unga. IBUILD är en satsning för att ge unga rätt förutsättningar att bygga sig själva till trygga och starka individer.

Läs mer om IBUILD här Länk till annan webbplats.

Förbundet inledde innan coronakrisen en besöksturné till alla distrikt för att möta föreningar, åkare, föräldrar och tränare och presentera förbundsutvecklingsplanen, som ska leda mot en hållbar verksamhetsstruktur. Här ville vi träffa alla målgrupper - aktiva, tränare, styrelser, ledare och tekniska funktionärer. Dessvärre blev besöken avbrutna ganska tidigt pga corona. Förbundet tar upp tråden igen och kommer att kalla till förbundsdialoger. I dessa dialoger kommer förbundet presentera resultat av utredningen, förbundsutvecklingsplanen, arbetet framåt, förändringsarbete i tävlings- och utvecklingsstrukturer samt kommunikationsstrategier. Dialogerna kommer att äga rum digitalt i början av juni. Separat inbjudan kommer till alla SDF och föreningar.

Det forum förbundet planerat till 16 maj som beredande inför årsmötet och med fokus på Trygga Idrottsmiljöer har också blivit uppskjutet pga corona. Det genomförs i stället på webben i augusti. Även här återkommer vi med mer information och detaljer.

Hösten 2019 skakades svensk konståkning av en disciplinär anmälan om missförhållanden i en förening och en osund ledarkultur. Liknande vittnesmål följde i anmälans spår. Svenska Konståkningsförbundet beslutade att tillsätta en extern utredning i syfte att genomlysa hela verksamheten och undersöka utbredningen av missförhållandena och varför de uppstår. Den utredningen pågår än i skrivande stund den 2 maj och förväntas bli klar i månadsskiftet maj/juni.

Den 26 april i år fick förbundet via media ta del av uppgifter om att en tränare utsatt en ung kvinna för vikthets. Flera rapporteringar har, som ni säkert uppmärksammat, skett i både Expressen och SVT under senaste veckan.

Svenska Konståkningsförbundet tar uppgifterna på allra största allvar och tar avstånd från all form av kränkning och hets mot de aktiva. Händelserna som denna för oss flera steg tillbaka i vårt förändrings- och utvecklingsarbete där den aktiva ska spela en självklar central roll. Att frågorna lyfts är viktigt och en förutsättning för en sund och framgångsrik fortsatt utveckling av vår idrott.

Förbundet har som sagt de senaste åren lagt stora resurser mot ett hållbart och sunt idrottande. Övergripande är idrottens Strategi 2025, konståkningens Strategi 2026, Förbundsutvecklingsplanen och hela verktygslådan under Konståkningen Vill. Vi är stolta över att vi är många som har varit delaktiga i strategiarbetet: förbundsstyrelsen, våra kommittéer, kanslipersonal samt representanter från Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF). Vi har även samlat in information genom frivilliga framtidsambassadörer, vars konstruktiva synpunkter spelar en viktig roll i arbetet framåt.

Vi vill framföra ett varmt och hjärtligt tack till alla föreningar och distrikt i konståkningssverige som genom olika projekt och verksamheter leder oss framåt mot Strategi 2026. Det är många föreningar som gör ett mycket riktat och målmedvetet arbete för svensk konståkning. Här nämns några föreningar som genom projektmedel från Idrottslyftet genomfört riktat värdegrundsarbete 2018-2019:

Tack till allt fantastiskt arbete med svensk konståkning och med värdegrundsarbete: Mälarstadens KK, Stenungsunds KK, Uddevalla KF, Katrineholms KK, Täby KK, KK Trollhättan-Vänersborg,  Linköpings KF, Nacka TK, IFK Västerås KK, Karlskrona ASK, Sigtuna KK för integrations- och värdegrundsarbete och Djurgårdens IF för fantastiskt etableringsprojekt i Husby. Och tack till alla er föreningar som inte nämns här, men som dagligen arbetar med att utveckla och förbättra svensk konståkning.

Särskilt tack vill också rikta till våra distriktsorgan som implementerar värdegrunden och stöder föreningarna i arbetet mot Strategi 2026.

Här kan du läsa mer om Svensk Konståknings strategi 2026 Länk till annan webbplats.

Här hittar du material som alla berör hur vi kan skapa trygga konståkningsmiljöer Länk till annan webbplats.

Här hittar du konståkningens värdegrund Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om idrottsrörelsens gemensamma strategi 2025 Länk till annan webbplats.

 

2 maj 2020, Svenska Konståkningsförbundets styrelse:
 
Katarina Henriksson 
Johan Oldhoff    
 
Peter Levin 
Ann-Charlotte Ståhl
 
Kaj Nyman      
Carina Kelly
 
 
 
 
Tf Generalsekreterare:
 
 
Camilla Fredman
 
 

 

 

Publicerad: 2020-05-02

Senast uppdaterad: 2020-05-02

Samarbetspartners

Sponsorer