Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förbundet laddar för framtiden

Så här i början av året vill vi från Förbundsstyrelsen berätta om vad som är på gång. Allt för att du som medlem ska vara uppdaterad på vad som händer i förbundet.

Det är en intensiv och rolig tid för svensk konståkning. Vi fortsätter att växa och ekonomin är stark. Vi jobbar också intensivt med att förbereda för VM i konståkning 2021 som för första gången sedan 1947 ska hållas i Stockholm. Vårt mål är att alla i förbundet ska uppleva Glädje, Glöd och Gemenskap. Vi är laddade!

VM 2021

Förberedelserna för VM går på högtryck nu. Inom några veckor presenterar vi Stockholm 2021 under årets VM i Montréal. I slutet av april kommer International Skating Union (ISU) hit för Site Visit, det blir något av en examen för projektledningen då de planer som upprättats kring bl.a. arena och organisation fastställs. Biljettsläpp och Klubbkampen är planerat till slutet av maj.
Eftersom VM numera är ett enormt stort evenemang tog förbundsstyrelsen beslut att lägga evenemanget i ett aktiebolag. Diskussionen har varit uppe sedan planeringen av EM 2015. Vi lyfte även frågan under Convention/Förbundsmötet 2018 för information om att frågan förelåg. Idag arrangerar de flesta förbund sina internationella mästerskap i bolagsform då det är en skatte- och momsfråga samt riskminimering för ordinarie verksamhet. Bolaget ägs till 100% av Svenska konståkningsförbundet.

Utvecklar konståkningen

Sverige har en fantastisk mästerskapshistoria under 2000-talet. Med ett omtag startade arbetet med att få ett VM till Sverige i slutet av 90-talet. Det började med EM 2003 och Synkro-VM 2005 som gav ett VM 2008. Överskottet från dessa evenemang ligger till grund för förbundets starka ekonomiska ställning. Dock har vi löpande använt överskottet för att utveckla svensk konståkning. Då vi länge varit i världstopp i synkro tyckte styrelsen att ett VM och ny chans till guld på hemmaplan vore fantastiskt och därför sökte och fick vi Synkro-VM 2012. Team Surprise vann guld igen!

För att öka synligheten och kraften i svensk konståkning är en del att vinna hem bids om internationella mästerskap. Efter flera internationella tävlingar och mästerskap i Malmö och Göteborg såg vi möjligheten att sätta Stockholm på konståkningskartan internationellt. Vi vet av erfarenhet att ett litet land som Sverige måste arbeta politisk under lång tid för att vinna hem ett VM i konståkning igen. Vi sökte EM och fick det 2015 med otroligt positiva sportsliga resultat och ett positivt ekonomiskt överskott. Nästa steg var Synkro-VM 2018 som vi vann hem och Team Surprise bärgade ett VM-silver till Sverige. Allt arbete med framgångsrika evenemang, både sportsligt, arrangörsmässigt och ekonomiskt på samtliga mästerskap, gav oss VM 2021. Att dessutom få möjligheten att stå arrangör för OS-kvalet inför Beijing 2022 är extra stort!

Stärker unga

Eftersom vi räknar med ett rejält överskott efter VM - under Förbundsmötet 2018 presenterade vi ett positivt resultat om 20 mkr - satsar vi på att hitta nya partnerskap. Vi arbetar med Rättighetsbyrån som är en erfaren aktör inom sponsring och idrott. Vi kommer att arbeta med ett samhällssocialt engagemang kring ungas självkänsla. Vi har redan en partner med oss från ett stort multinationellt företag. Målet är att hitta långsiktiga partnerskap, men även de som bara vill vara med under VM. Vi kommer att genomföra en manifestation i Globen helgen innan VM drar igång kring projektet IBUILD, en satsning för att ge unga rätt förutsättningar att bygga sig själva till trygga och starka individer! IBUILD är plattformen där svensk konståkning tillsammans med partners med kompetens inom bland annat inom kost, friskvård, avslappning, framtidstro, socialt umgänge, fysisk träning, utbildning och skapande aktivt kommer verka för att stärka unga!

Mot strategi 2026

En viktig del av vår verksamhet är arbetet mot Strategi 2026 som Förbundsmötet 2018 tog beslut om. Innehållet i strategi 2026 har utvecklats i samarbete med RF, SDF, förtroendevalda och föreningsrepresentanter.
Ett större förändringsarbete har inletts mot målen i Strategi 2026 i syfte att verka för en mer hållbar och bredare idrott, dit alla är välkomna oavsett ålder, bakgrund eller disciplin. Förändringsarbetet innebär att verksamhetsstrukturerna genomlyses och förändras i syfte att alla som vill ska beredas plats i vår verksamhet. Tränarutbildningarna struktureras om, tävlingsverksamheten ses över, elit- och föreningslicenserna utvärderas, nya seminarier i disciplinerna isdans och paråkning införs, vuxenprojekt har genomförts, utvecklingsarbete för verksamhet som kan möta människor med olika funktionsnedsättningar och etablering för nyanlända initieras. Kunskaperna om skadeförebyggande åtgärder, mental hälsa, kostens betydelse och vikten av att vila och hitta balans i tillvaron måste tas på allvar och generellt öka i de flesta led.

Under vårvintern träffar vi alla distrikt och föreningar för information och dialog kring förbundsutvecklingsplanen och arbetet framåt. Målgrupp för mötena är distriktsstyrelser, föreningsstyrelser, tränare, åkare, föräldrar och tekniska funktionärer. Det handlar främst om tävlingsverksamhet, tävlingsregler, elitverksamhet, utbildningar och förenings- och elitlicens. Här görs som sagt ett rejält förändringsarbete framöver och vi skyndar fort med vissa förändringar (tränarutbildningar) och långsammare med andra förändringar (t.ex. tävling där god tid ges till information/dialog och implementering). 

Här kan du läsa mer om Strategi 2026. Länk till annan webbplats. 

Kommunikation

Förbundets hemsidor struktureras om. Sidorna ska moderniseras och bli enklare att navigera i. Världens blickar kommer att börja riktas mot oss redan i vår och i samband med biljettsläpp till VM hoppas vi att det mesta ska hinna vara klart.
Kommunikation är ett av våra prioriterade områden, även intern kommunikation. Då mycket oförutsett hänt under 2019 ligger vi lite efter, men hoppas kunna presentera en intern kommunikationsplan till forumet i maj.

Ekonomi

RF har infört nya regelverk för ekonomiskt stöd inom idrottsrörelsen. En del förändringar påverkar idrottsföreningarna och specialidrottsförbunden direkt. Våra tidigare projektstöd direkt kopplade till den sportsliga utvecklingen avslutades förra sommaren. Nu riktas de beviljade stöden främst mot idrottsmiljön och landslagsstöd.

I samband med det senaste bokslutet har vi städat upp i balansräkningen. Vi har kostnadsfört utvecklingskostnader såsom IndTa. Dessutom påverkar personalavgångar semesterlöneskulden och detta medför kostnader som blir resultatpåverkande. Samtidigt stärks förbundet balans vilket gör ekonomin mer hållbar över tid.

Alla beslut om ekonomisk planering och investeringar i bl.a. utredning och utveckling av ny mjukvara för resultatsystem, Wizard/ISUCalcFS, har skett med säkerställande av finansiell planering och högsta ekonomiska varsamhet. Förbundet har säkra tillgångar och genomför regelbundet större arrangemang som fyller på tillgångarna. Vi har ett förbund i starkt ekonomiskt läge.

Kansli och organisation

I samband med att ett antal personer slutade och nya rekryterades passade vi på att organisera och stuva om bland arbetsuppgifterna. Allt för att kunna möta såväl framtiden som medlemmarnas behov av service.

Så här ser bemanningen ut på kansliet just nu:

Tf Generalsekreterare – Camilla Fredman
Sportchef – Scott Rachuk
Kontorsadministratör – Nina Bergman
Kommunikation/Anläggn – Anna Sundkvist
Idrottsutvecklare – Linda Angelsiöö
Sportadministratör – Patrick Malmquist
Vik Tävlingsansvarig – Helen Åhlén
Tävlingsadminstration – Anna Tjernström

Vi hälsar våra nytillkomna medarbetare Helen, Nina och Patrick varmt välkomna!

Rekrytering av Förbundschef pågår och vi hoppas inom kort kunna presentera den utvalda! Det är glädjande nog ett angenämt problem med urvalet då vi fått in många, starka ansökningar från människor med gedigen erfarenhet och olika bakgrunder – såväl från olika idrotter som från näringslivet.

Även kommittéerna har under hösten 2019 förändrats i syfte att kunna jobba än mer grenspecifikt i den nationella utvecklingen av disciplinerna. Detta genom att Internationella kommittén fått två underkommittéer – den ena med inriktning på synkro och den andra med inriktning på singel/par/isdans.

Extern utredning

Den externa utredningens utfall kommer naturligtvis ligga till grund för att på bästa sätt skapa förutsättningar för trygga idrottsmiljöer som har dörrarna öppna för alla. Förbundsstyrelsen och kansliet hanterar inget kring denna utredning. De som genomför utredningen har egen e-postadress som endast hanteras av utredarna själva. Utredningen är viktig för att kunna få feedback och öppna upp kring diskussioner om ledarskap på olika nivåer. Resultatet blir ett startskott för att säkerställa att vi i förbund och föreningar kan se framåt och hitta gemensamma planer för utveckling av idrotten. Vi vet att svensk konståkning har väldigt mycket bra verksamhet med välskötta, sunda föreningar och kompetenta ledare. Vår önskan är att alla ska känna sig välkomna, må bra och ha kul i vår verksamhet.

Etik och Disciplinnämnden

För att tydliggöra att även eventuella anmälningar till Etik- och Disciplinnämnden (EDN) inte hanteras av kanslipersonalen har EDN en egen e-postadress. edn@skatesweden.se

Save the dates!

  • Forum inför Förbundsmöte lördag 16 maj:Vid SKF:s förbundsmöte 2018 beslutades om att inför kommande förbundsmöte genomföra ett forum i syfte att bereda och diskutera frågor som är aktuella så alla har ett bättre beslutsunderlag när ärendena föredras på förbundsmötet. Forumet kommer att äga rum den 16 maj 2020 kl. 10-16. Forumet kommer lägga stort fokus på Trygga Idrottsmiljöer och åtgärdsprogram som den externa utredningen mynnar ut i. 
  • Förbundsmöte och Convention: I år är det dags för förbundsmöte och Convention! Boka in 26-27 september!

 

Avslutningsvis vill vi uppmana er alla att svara på enkäten från den externa utredningen.

Vi i förbundsstyrelsen och på kansliet har haft ett tufft år bakom oss men ser nu med stor tillförsikt framemot ett ännu starkare förbund genom de satsningar för ett hållbart idrottande vi gör, den omorganisation som genomförs och naturligtvis VM 2021!

Publicerad: 2020-02-28

Senast uppdaterad: 2020-02-28

Samarbetspartners

Sponsorer