Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Oberoende utredning påbörjad – kontaktinformation och tillvägagångssätt

Den 22 september beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta en extern, oberoende utredning för genomlysning av verksamheten med utgångspunkt i missförhållanden. Uppdraget formulerades i samråd med Riksidrottsförbundet och gick till Dr. Klara Edlund.

Dr. Klara Edlund har nu påbörjat sitt arbete tillsammans med den underkonsult hon själv valt - Magnus Winter. Rapportering till Förbundsstyrelsen ska ske i månadsskiftet april/maj, förslag till åtgärdsplan kommer att tas fram samt presenteras och diskuteras i samråd med medlemmarna vid Förbundsforum den 16 maj 2020.

Under andra hälften av februari skickas en anonym enkät ut till tävlingsåkare, föräldrar, tränare och föreningsledare. Parallellt kommer ett antal djupintervjuer att genomföras.

De som blir djupintervjuade väljs utifrån olika kriterier där ett av dessa utgörs av de anmälningar om missförhållanden som kommit in. Det kommer även ske ett slumpvis urval där bland annat geografisk spridning vägs in för att en så bred bild av verksamheten som möjligt ska kunna studeras.

Utredningens omfattning är mycket stor i förhållande till förbundets storlek och medlemsantal. Det i sig är ett steg mot större öppenhet och insyn i verksamheten, också på sikt.

Förbundet uppmanar så många som möjligt inom svensk konståkning att svara på enkäten. Med ett omfattande underlag blir bilden av verksamheten tydlig och rättvisande, och med det även åtgärdsmöjligheterna.

Tidplan
Senare delen av februari: enkät går ut och djupintervjuer genomförs.
April-maj: rapport färdigställs.
16 maj: rapport och förslag till åtgärdsplan presenteras och diskuteras på Förbundsforum.

Kontaktinformation
Har du frågor eller vill ta direktkontakt med utredaren Dr. Klara Edlund, skicka en e-post. Allt behandlas under sekretess och utredaren har tystnadsplikt. E-post: skateinfo@kbt-konsulterna.se Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2020-01-31

Senast uppdaterad: 2020-01-31

Samarbetspartners

Sponsorer