Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Alla barn och unga ska vara trygga inom konståkningen

Tack till alla er vars röster hörs, som berättar och sätter ljuset på det som är viktigt. Att barn och unga ska vara trygga i sina idrottsmiljöer inom konståkningen.

Tack till alla er vars röster hörs, som berättar och sätter ljuset på det som är viktigt. Att barn och unga ska vara trygga i sina idrottsmiljöer inom konståkningen. 

Svenska Konståkningsförbundet tar mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit av åkare i sociala och traditionella medier. Förbundet har omedelbart vidtagit åtgärder i form av att kalla några av de inblandade åkarna, föräldrarna och ledarna till möte för diskussion kring de anklagelser som framkommit.

Det kommer från förbundets sida göras en grundlig utredning för att komma fram till vad som hänt och hur.  Vi måste arbeta hårdare med det långsiktiga. 

Förbundet, distrikten, föreningarna, tränarna och föräldrarna har ett gemensamt vuxenansvar i att arbeta för och säkerställa att alla barn och ungdomar ska må bra i sin idrott. 

Vi har pågående projekt och värdegrundsarbeten. Projekt med syfte att stärka barn och ungas  trygga idrottsmiljöer. Utbildning är en av de viktigaste delarna, och projekten inkluderar såväl utbildning som utveckling av tränare, ledare, föreningar och föräldrar.

Förbundet arbetar redan sedan flera år tillbaka med att utveckla och utbilda föreningar, ledare och åkare – framför allt åkarna på landslagsnivå. System finns uppbyggda med årliga utvecklingssamtal och enkäter riktade till åkare i förbundets satsningar. Där tas även idrottsmiljön och åkarens sociala situation såsom tränare, familj, vänner med mera väsentligt upp och utvärderas för att åkarna ska ha en sund och positiv tillvaro. Vi behöver se över och göra detta på andra sätt, så att problem fångas i tid.

Svenska Konståkningsförbundet

Publicerad: 2019-09-21

Senast uppdaterad: 2019-09-21

Samarbetspartners

Sponsorer