Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Lerum KKs klubbmästerskap på värdegrund

Från Lerum Konståkningsklubb har vi fått in en rapport om deras senaste klubbmästerskap – och om hur de låtit sin värdegrund genomsyra hela mästerskapet för att öka gemenskapen inom klubben.

Klubbmästerskapet genomfördes detta år som en lagtävling, lagen tävlade som vid en stjärntävling och utifrån poängbedömningskriterier som grundar sig i Lerum KK's värdegrund: glädje - gemenskap - passion.

Glädje
Bedömning sker utifrån den tävlandes resp. showlagets glädje i sitt program. Fokus på åkarens/lagets uttryck, gestaltning och skating skills samt lagets glädje och hejarop på läktaren när en lagåkare tävlar. Showprogrammets innehåll (musik, utförande och kostym) poängsätts också.

Gemenskap
Bedömning sker utifrån hela lagets uppvisande av gemenskap inom laget. Detta kriterie inkluderar applåder och hejarop från övriga gruppen när en i gruppen tävlar, och gemenskapen som tar sig uttryck i allas program och som ska genomsyra showprogrammets innehåll.

Passion
Bedömning sker utifrån varje åkares och hela lagets engagemang i de olika momenten i programmet/lagets showprogram. Poängbedömning sker främst utifrån de individuella programmen och då utifrån nivån på åkarens teknik i hopp, piruetter och steg, och utifrån varje åkares tekniska nivå och tävlingsnivå.


Fem lag med totalt 58 åkare deltog och varje lag leddes av minst en elitserieåkare
Lag 1: Oliver Praetorius
Lag 2: Emelie Nordqvist
Lag 3: Jelizaveta Kopaca
Lag 4: Ines Andersson
Lag 5: Måns Westman och Albin Samuelsson


I lagen ingick såväl tävlingsåkare på olika nivåer som ett antal märkesåkare som åkte en slinga. Slingaåkarna åkte sin slinga som den var. Varje tävlingsåkare åkte sitt program/sitt kortprogram. Poängbedömningen för tävlingsåkarna utgick från åkarnas ppc/programinnehåll och på så vis var åkarna jämställda teknikmässigt för poängbedömningen. En Stjärn-tävlingsåkare som hade ett visst programinnehåll enligt PPC som lämnats in till domaren kunde alltså få lika många eller högre poäng än en Klubb-, A- eller ES-serieåkare som klarade sitt programinnehåll osv. Alla tävlade på så vis genom att visa upp domaren vad de normalt har i programmet och kan förväntas klara. Förutom att lagen tävlade med varsitt singelprogram så avslutade alla lag med att visa varsitt showprogram som de tränat in under vecka 17, veckan före showen. Även showprogrammet och lagens hejaklacksrop och applåder till varandra ingick i poängbedömningen.


Domare var Linda Norberg som biträddes av föreningens elitansvarige tränare Girts Jekabsons. Tamara Kuchiki, som även hon är tränare för föreningens elitåkare, var medföljande tränare till alla lag.  Tränarna Madeleine Holmqvist och Adina Samuelsson var också med i bakgrunden och stöttade upp vid samling och information inför klubbmästerskapet. Vann gjorde lag 3 - Jelizaveta Kopacas lag. Hon biträddes i att leda gruppen av Lerums A-åkare Victoria Uddegren. De vann i tuff konkurrens med övriga lag.

Konkret syftade tävlingen till att, genom tillämpning av värdegrunden i konståkningsverksamheten, öka gemenskapen mellan åkare på olika nivåer – från märkesåkare till de högsta nivåerna och tränare och föräldrar. Det primära syftet var att klubbens värdegrund: glädje, gemenskap och passion, skulle genomsyra klubbmästerskapet och därigenom skapa ökade och förhoppningsvis även nya kontaktytor och goda vänskapsrelationer över gruppgränserna i klubben. Förhoppningsvis bidrog det också till en avdramatisering av själva tävlingsmomentet. En indirekt positiv effekt av detta var också att lagledarna fick träna sig i att leda en grupp och ta hand om alla åkarna i gruppen såväl vid tävlingstillfället som vid inträningen av gruppens showprogram under dagarna före KM.


Lagledarna fick därmed träna sig i att vara goda förebilder för andra åkare i klubben. Föräldrar fick också träna sig på att heja ordentligt på alla åkare. På så vis var alla vinnare under och genom klubbmästerskapet.

Lerums KK skickar med en förhoppning om att deras klubbmästerskap ska ge andra föreningar inspiration att göra liknande arrangemang.
Foto: Karin Sundell, Lerums KK.

Publicerad: 2019-05-17

Senast uppdaterad: 2019-05-17

Samarbetspartners

Sponsorer