Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Uppsala protesterar mot ickejämlik isanläggning

Idag samlas arbetsutskottet i kommunstyrelsen i Uppsala. På bordet finns en rapport om ny isanläggning i Uppsala som det är tänkt att kommunstyrelsen ska ta beslut om i februari.

I en stad där konståkningen är lika stor som ishockeyn, sett till antal medlemmar, har man valt att låta ishockeyns behov bli utgångspunkten i förslagen kring de nya isanläggningarna. Trots att samtal förts med alla parter och stort engagemang har visats från både konståkningen, bandyn och andra intressenter i isytorna. Remissrundan visar just detta – att förslaget är enkelriktat.

Därför protesterade en stor grupp konståkare igår i Uppsala och vi som förbund har tidigare skrivit under en debattartikel i Sportforum i Uppsala Nya Tidning som handlar om att just utveckla fler isytor – för alla. Se artikel nedan.

Här är en liten samling av en del av det som skrivits och några bilder från måndagen. Vi kommer fortsätta stötta Uppsala i sitt arbete och växla upp vårt arbete med anläggningsfrågor över hela landet. Utan jämlika isytor förlorar vi barn och unga i idrottssverige. Det får inte hända!

Sveriges Radio
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7143880 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsala Nya Tidning
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/konstakare-sagar-arenautredning-5197768.aspx Länk till annan webbplats.

The World News
https://theworldnews.net/se-news/franakta-konstakare-tagade-i-protest

Länk till annan webbplats.


Utveckla fler isytor – för alla

DEBATT – SPORTFORUM
Uppsalas konståkningsklubbar tillsammans med Östra Svealands Konståkningsförbund och Svenska Konståkningsförbundet svarar på Svenska ishockeyförbundets insändare ”Vi vill vara nationalsporten på riktigt”.
Uppsala Nya Tidning den 4 december 2018

Vi skriver under på att det behövs fler isytor i Uppsala. Men, det är också viktigt att se till vilken typ av isytor och anläggningar vi behöver. Isytorna måste anpassas efter olika idrotters behov, för att skapa en jämställd idrott. Anläggningarna ska ge aktiva förutsättningar på lika villkor, oavsett kön, idrott eller nivå på idrottsutövandet. Det är de aktiva som ska stå i centrum när anläggningar planeras.

Hållbara idrottssatsningar ger förutsättningar för idrott hela livet. Det inkluderar alla. Eliten ska få plats, liksom barn och unga, individer med funktionsvariationer och allmänheten.

Ishockeyn och konståkningen är två idrotter som utövas på samma isyta men i övrigt skiljer sig åt. Den ena är huvudsakligen en lagidrott där majoriteten av utövarna är pojkar. Konståkningen en idrott som kan utföras individuellt, i par eller som lag, där majoriteten av utövarna är flickor.

Konståkningen är en utpräglad tekniksport, en fysiskt krävande artistisk idrott där barnen tränar 3-6 dagar per vecka, på såväl is som mark, för att bemästra hopp, piruetter och steg. Med på alla is- och fyspass är tränare med lång erfarenhet och omfattande tränarutbildningar. Is- och fysträning pågår ofta parallellt vilket kräver att träningsytorna ligger i anslutning till varandra. Det är också viktigt att det finns utrymmen för läxläsning, mellanmål och ombyte mellan passen. Allt bör vara samlat på ett ställe. Det skapar möjligheter för en hållbar idrottssatsning oavsett nivå och därmed även en förutsättning för idrott hela livet.

Traditionellt sett har konståkningen fått stå tillbaka för, och anpassa sig efter, ishockeyns förutsättningar, i träning och i tävling. Som exempel utgår utformningen av landets ishallar ifrån ishockeyn och ishallarnas öppettider följer ishockeyns seriespel. Konståkning är en året runt-idrott där antalet träningstimmar ökar under sommaren för att förbereda inför nästa tävlingssäsong som startar tidig höst, och då är många ishallar helt stängda.

Konståkningen är idag en av Sveriges 20 största idrotter och den som växt näst mest efter gymnastiken under perioden 2010–2016 sett till antalet deltagartillfällen. Växtvärken möts av utmaningen med anläggningsbrist, en utmaning vi delar med ishockeyn, såväl nationellt som lokalt. I Uppsala har de två konståkningsföreningarna tillsammans närmare 600 aktiva tävlingsåkare, lika många som ishockeyföreningarna i Uppsala.

Isytan är en förutsättning för idrott på is. Vi ser fram emot fler isytor i Uppsala anpassade för alla idrotter. För allmänheten och individer med funktionsvariation. Idrott ska vara jämlik. Vi vill delta i ett konstruktivt arbete för att utveckla isytor för alla. På lika villkor.

Torgny Eriksson
Ordförande Uppsala Skridskoklubb

Elisabet Gustafson
Ordförande Uppsala Allmänna Konståkningsklubb

Malin Berggren
Ordförande Östra Svealands Konståkningsförbund

Katarina Henriksson
Ordförande Svenska Konståkningsförbundet

Publicerad: 2019-01-29

Senast uppdaterad: 2019-01-29

Samarbetspartners

Sponsorer