Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Riksidrottsförbundet inför Idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygga idrott

Från den 15:e november har RF utvecklat en visselblåsartjänst samt tillsatt en Idrottombudsman för att säkra trygga idrottsmiljöer där idrottens värdegrund efterlevs.

Idrottsombudsmannen ska stötta och ge råd i ärenden där misstankar finns om agerande som bryter mot idrottens värdegrund. Syftet med visselblåsartjänsten är att underlätta anmälan av allvarliga missförhållanden inom idrotten.

- Något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier och övergrepp är otänkbart. Visselblåsartjänst och idrottsombudsman är kontaktvägar för anmälan, stöd och rådgivning med barnens bästa för ögonen, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet i ett pressmeddelande.

Den som misstänker missförhållanden inom idrotten ska i första hand vända sig till sin förening och sitt specialidrottsförbund. Utöver det finns SISU:s distriktsidrottsförbund som har sakkunniga i barn- och ungdomsidrott med utbildning i barnrättsperspektivet. De kan ge stöd och hjälpa till med förebyggande arbete i föreningar.

Om ledare, föräldrar eller barn lyfter oro eller misstanke om hot, våld eller trakasserier och det inte tas om hand på ett bra sätt i förening eller förbund finns nu visselblåsartjänsten och idrottsombudsman som förstärkta insatser där Riksidrottsförbundet kan bidra med stöd och råd men även utredningar vid behov.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier. Den som anmäler ett ärende via visselblåsartjänsten har möjlighet att vara anonym.

 

Kontaktuppgifter till idrottsombudsman och länk till visselblåsartjänst:

IDROTTSOMBUDSMAN
Stöttar och ger råd när idrottens värdegrund bryts
08-627 40 10
idrottsombudsmannen@rf.se 

VISSELBLÅSARTJÄNST
Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida – det går bra att vara anonym.
https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

För mer information om trygg idrott, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF - Nu öppnas idrottsombudsman och visselblåsartjänst för en trygg idrott Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2018-12-05

Senast uppdaterad: 2018-12-05

Samarbetspartners

Sponsorer