Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Rapport från Riksidrottsmötet i Ronneby

Helgen den 9-11 november var det Riksidrottsmöte i Ronneby, en av de viktigaste mötesplatserna för svensk idrottsrörelse.

Syftet med Riksidrottsmötet (RIF) är att företrädare för svensk idrott samlas och diskuterar viktiga och nödvändiga frågor om idrottsrörelsens nutid och framtid. Både förtroendevalda och tjänstemän deltar. Det som diskuteras dessa dagar mynnar ut i remisser som alla 71 medlemsförbund har möjlighet att yttra sig kring genom ett remissförfarande under vintern. Därefter lägger Riksidrottsförbundets (RF) styrelse, utifrån inkomna synpunkter och medskick, fram förslag till beslut att fatta under Riksidrottsmötet (RIM) i maj 2019 i Jönköping.

Helgen i Ronneby inleddes med en presentation av tankarna kring omarbetningen av idéprogrammet Idrotten Vill och Idrottsrörelsens etiska plattform. Därefter fortsatte arbetet med workshops kring Kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU Idrottsutbildarna. En viktig fråga kring vilka som ska vara en del av den svenska idrottsrörelsen.

Lördagseftermiddagen handlade om den översyn av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé, vision och värdegrund som pågår. Efter det var det dags för en extrastämma avseende sammanläggning av DF och SISU distrikten till en gemensam juridisk person, ett förslag som bifölls enhälligt.

Lördagen avslutades med en inspirerande presentation av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) om OS och Paralympics 2026 i Stockholm och hur arbetet fortskrider. Fördelarna och möjligheterna med ett vinterspel i Stockholm och Sverige är otaliga och den hävstångseffekt ett OS och Paralympics på hemmaplan blir för hela landet – och idrottsrörelsen i synnerhet – kommer leda till samhällsnytta för hela Sverige under många år framöver. Ett OS och Paralympics kommer även möjliggöra för många fler individer att på olika sätt, utifrån sina förutsättningar, bli en del av idrottsfamiljen före, under och efter ett vinterspel. Två investeringar i anläggningar behöver göras i Stockholmsområdet; en is-arena och en längskidanläggning. Båda efterfrågade och extremt välbehövliga. Alla andra anläggningar finns. Fortsätt följ arbetet med vinterspelen och få svar på vanliga frågor här: www.stockholm2026.se Länk till annan webbplats..

På söndagsmorgonen hölls en inspirationsföreläsning av Emil Jensen (www.emiljensen.se Länk till annan webbplats.). Har du aldrig lyssnat på honom och hans budskap så är det en varm rekommendation att ta del av hans kloka tankar om en allt mer komplex och komplicerad värld.

Resten av söndagen ägnades dels åt den mycket viktiga översynen av stödformerna inom svensk idrott, dels om frågan varför vi inte når alla inom idrotten och i detta fall med fokus på personer med funktionsnedsättningar.

På plats från Svenska Konståkningsförbundet var Kaj Nyman, Ekonomiansvarig i förbundsstyrelsen, Malin Jarl, Generalsekreterare och Caroline Svedenvik, Utbildningsansvarig.

 

Foto: Malin Jarl

Publicerad: 2018-11-17

Senast uppdaterad: 2018-11-17

Samarbetspartners

Sponsorer