Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Strategi 2026 och förbundets organisation

Besluten som togs vid Förbundsmötet innebär att svensk konståkning har en ny strategi, Strategi 2026. För att kunna förverkliga strategin behöver bland annat organisationsstrukturen förändras, liksom delar av förbundskansliets organisering.

Vid förra helgens Förbundsmöte antogs förbundets Verksamhetsinriktning för kommande två år samt Strategi 2026. Dessa är viktiga vägvisare för vår verksamhet på kort och lång sikt.

Förändringar i organisationsstrukturen

För att möjliggöra att verksamheten kan drivas i den riktning som anges i Strategi 2026 är ökat samarbete och bättre helhetssyn viktiga delar. Det är därför nödvändigt att också titta på hur vi är organiserade.

Ett viktigt led i att förverkliga strategin är beslutet att anställa en ny Sportchef med övergripande ansvar för hela den sportsliga utvecklingen. Utbildning och utveckling är viktiga medel på vägen att nå målen. För att få ut full effekt behöver såväl arbetssätt som organisation förändras. För att kunna fokusera på att arbeta mot våra mål är det nödvändigt med ett tydligare ägarskap av, och ansvar för, de olika verksamhetsområdena hos vår personal med stöd av kommittéer.

Förbundsstyrelsen gör som en följd av ovan en översyn av förbundets organisation och ansvarsområden i syfte att uppnå ökad helhetssyn och minska stuprörseffekter. Samtliga kommittéer, råd och utskott upplöses i samband med varje Förbundsmöte och beslut om den organisation som ska gälla framåt kommer att fattas vid nästa styrelsemöte i oktober. Fram till dess gäller den befintliga kommitté-, råd- och utskottsorganisationen.

Förändringar på förbundskansliet inför säsongen 2018/2019

Inför säsongen 2018/2019 har en del förändringar på förbundskansliet redan skett. Detta som ett led i att vägleda, utveckla och stötta svensk konståkning på bästa sätt samt för att arbeta med Strategi 2026. Totalt har förbundet för närvarande 10 anställda, varav fyra är projektanställda. Åtta personer jobbar på förbundskansliet i Stockholm och två personer utgår i sina uppdrag från sina hem.

Sporten

Scott Rachuk kommer från Kanada och är förbundets nya Sportchef. Scott har ett heltidsuppdrag och hans kontrakt löper fram till 2026. En längre intervju med Scott finns att läsa här Länk till annan webbplats.. Linda Angelsiöö fortsätter på heltid som Sportchefsassistent. Linda arbetar främst med anmälningar till internationella tävlingar samt bistår Scott med administrativa och praktiska uppgifter kring elitverksamheten.

Tävling

Camilla Fredman fortsätter som Tävlingsansvarig på heltid. Tävlingsverksamheten har inför säsongen stärkts upp med ytterligare en heltidstjänst som Anna Tjernström innehar. Camilla har det övergripande ansvaret för tävlingsverksamheten med ansvar för genomförandet av alla förbundstävlingar som SM, Elitserietävlingar och Synkrokval. Anna har ansvar för A-tävlingarna samt olika administrativa arbetsuppgifter som föreningsövergångar, TF-förteckningen och frakter av tävlingsutrustningen.

Utbildning

Utbildningsverksamheten är en viktig del i att utveckla svensk konståkning och för att förverkliga förbundets Strategi 2026. Caroline Svedenvik (fd. Andersson) arbetar sedan 1 juni heltid som Utbildningsansvarig. Caroline kommer att tillsammans med övriga verksamhetsområden ansvara för och utveckla utbildningsverksamheten.

Anläggningsfrågor

Anna Lundström Sundkvist arbetar 75 % med uppdraget att jobba för fler isytor i Sverige tillsammans med övriga isidrotter, att informera kommuner och övriga intressenter om konståkningens förutsättningar och behov samt att stötta och förbättra anläggningsvillkoren för svenska konståkningsföreningar i vardagen.

Projektledning

Johanna Lagerman har sedan 2016 arbetat med olika värdegrundsprojekt inom förbundet på 75%. Bland annat har Johanna drivit utformning och implementering av Uppförandekoden, Elit- och Föreningslicenserna, svenskskridskoskola.se samt nu senast Strategi 2026. Johanna kommer fortsätta arbeta med nya projekt, bland annat med skridskoåkning för äldre. Johanna jobbar även 25 % med kommunikationsfrågor och är förbundets samordnare gentemot förbundets kommunikationsbyrå Small World.

Generalsekreterare

Malin Jarl är sedan 2014 förbundets Generalsekreterare och leder den operativa verksamheten på förbundskansliet. Malin har såväl personal- som budgetansvar samt ansvarar för att bevaka konståkningens intressen i Sverige i kontakter med bland annat RF, SISU Idrottsutbildarna, SOK samt övriga samhällsorganisationer. Ekonomifrågor, kontakter med ISU och samarbete med andra idrotter ingår också i arbetsuppgifterna.

Särskilda uppdrag

Andrea Dohány och Regina Jensen är projektanställda och utgår i sina uppdrag från sina hem. Andreas uppdrag är elitutveckling av juniorer inom synkroniserad konståkning och Reginas uppdrag är elitutveckling av ungdomar inom singelåkning.

 

Vi vill samtidigt passa på att tacka de medarbetare som har lämnat förbundet sedan i våras:

Anna Hörnqvist vars uppdrag som Sportchef upphörde efter säsongen 2017/2018.

Nicklas Brunlöf som jobbat med bland annat Idrottslyftet valde i somras att gå vidare till Fotbollförbundet för att fortsätta sin karriär där.

Vi önskar båda två lycka till med framtida uppdrag!

Publicerad: 2018-10-02

Senast uppdaterad: 2018-10-02

Samarbetspartners

Sponsorer