Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Förbundsmötet 2018

Den 22/9 hölls Svenska Konståkningsförbundets Förbundsmöte. Ca 200 personer deltog vid helgens Convention med temat "Strategi 2026”. Merparten medverkade även på Förbundsmötet, vilket ger bred förankring av frågor som behandlas och beslut som fattas.

Förbundsordförande Katarina Henriksson hälsade alla välkomna och berättade om de senaste två verksamhetsåren. Några saker att vara extra stolt över är att svensk konståkning är den näst mest växande idrotten i Sverige sett till antal deltagartillfällen (+32 %) samt att Team Surprise lyckades ta ett VM-silver på hemmaplan! Vi har dessutom ännu en gång visat att vi är en duktig arrangör av internationella mästerskap; ett mycket lyckat VM i synkroniserad konståkning i Stockholm i april 2018 är ett kvitto på det. Katarina berättade om förbundets nye Sportchef från Kanada, Scott Rachuk. Scott kommer ha det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och lyfta hela sporten, och hans ansvar sträcker sig över alla nivåer och åldrar och naturligtvis över våra landslag. Vad gäller framtida internationella arrangemang har förbundet förutom ISU-tävlingen Leon Lurje Trophy bland annat 100-årsjubilerande Nordiska Mästerskapen (The Nordics) 2019 i Linköping och VM i singel, paråkning och isdans 2021 i Stockholm att se fram emot. Att utses till arrangör av ett VM i en av världens största vintersporter är hedrande och naturligtvis oerhört roligt!

Efter tillbakablick och framtidsspaning öppnade Katarina Förbundsmötet. Till mötesordförande valdes Christer Pallin, RF:s tidigare Chefsjurist. Verksamhetsberättelsen, Verksamhetsinriktningen och den Ekonomiska planen godkändes enhälligt av Förbundsmötet, liksom de föreslagna stadgeändringarna. Stadgeändringarna innebar en förändring som trädde i kraft med omedelbar verkan; Etik- och Disciplinnämndens ordförande och ledamöter väljs från och med nu av Förbundsmötet. Nämnden blir ett fristående organ som väljs av medlemmarna på Förbundsmötet, vilket är viktigt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Förbundsstyrelsen hade även lagt fram förslag på en översyn av SDF-indelningen (distriktsindelningen) samt ett förslag till en ny Strategi för svensk konståkning fram till 2026. Även båda dessa förslag bifölls enhälligt.

En motion om avskaffandet av Elitlicens och Tävlingslicens (Föreningslicens) hade inkommit som styrelsen yrkat avslag på. Elitlicensens varande eller icke varande debatterades livligt och många värdefulla synpunkter framkom. Ett av argumenten för att behålla Elitlicensen var att Elitlicensen precis införts och borde få en möjlighet att testas och utvärderas innan man kan avgöra om detta är en bra förändring för svensk konståkning eller inte. Efter en mycket jämn omröstning, 37 röster mot 34, valde Förbundsmötet att gå på Förbundsstyrelsens förslag och avslå motionen, vilket innebär att Elitlicensen och Föreningslicensen blir kvar. Självklart kommer Förbundsstyrelsen att lyssna på de medskick och synpunkter som framkom.

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift, 3 000 kr, vilket Förbundsmötet biföll.

Därefter var det dags för val och Valberedningens förslag godkändes enhälligt. Förbundsstyrelsens sammansättning ser ut enligt följande:

Till förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, omvaldes Katarina Henriksson på 2 år. Till styrelseledamöter omvaldes Kaj Nyman och Ann-Britt Wallin på 4 år vardera och Carina Kelly och Ann-Charlotte Ståhl på 2 år vardera. Kvarstår i förbundsstyrelsen i ytterligare två år gör Peter Levin, vice ordförande och Johan Oldhoff.

Till ordförande i Etik- och Disciplinnämnden valdes Björn Sahlin, Förbundsjurist. Till ledamöter på 4 år valdes Ines Klubal och Björn Lundström. Till ledamöter på 2 år valdes Anna Hörnlund och Nanna Stranne.

Till Valberedning omvaldes Cecilia Falkenbäck, ordförande, Robert Casselbrant och Berit Westin.

Katarina Henriksson avslutade Förbundsmötet och tackade därefter å styrelsens vägnar för förtroendet att få leda Svenska Konståkningsförbundet på den oerhört spännande resan framåt de kommande åren. Ett förtroendeuppdrag fyllt av glädje, glöd och gemenskap för att nå förbundets vision att bli synligare, starkare och stoltare!

 

Utdelade stipendier och utmärkelser

Till traditionen hör att dela ut stipendier och utmärkelser på Convention.

Selma Ihr, Solna tilldelades Ulrich Salchows stipendium på 7 500 kr och Team Surprise, Landvetter tilldelades Årets konsåkningsprestation på 10 000 kr. Till minne av Gudrun Lindmark, fd. ordförande i Elitkommittén, delas två minnesstipendier ut vartannat år om vardera 20 000 kr. Åkarstipendiet tilldelades Nikolaj Majorov, Luleå och ledarstipendiet tilldelades Susanne Olsson, Mörrum.

Även två förtjänstmedaljer till förtroendevalda delades ut under kvällen, utmärkelser som egentligen skulle ha delats ut redan 2016. Stefan Jonsson, Piteå, tilldelades Svenska Konståkningsförbundets förtjänstmedalj i brons och Laila Davidsson, Piteå, tilldelades Svenska Konståkningsförbundets förtjänstmedalj i silver.

Ett stort grattis till alla stipendiater och medaljörer!

 

Foto: Caroline Andersson

Publicerad: 2018-09-25

Senast uppdaterad: 2018-09-25

Samarbetspartners

Sponsorer