Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Om nomineringen av Katarina Henriksson till SOK:s ordförandepost

Katarina Henriksson, Svenska Konståkningsförbundets ordförande och styrelsemedlem i SOK, kandiderar till ordförandeposten för Svenska Olympiska Kommittén. SOK kan därmed få sin första kvinnliga ordförande sedan starten 1913.

Katarina Henriksson, ordförande i Konståkningsförbundet, nominerades av förbundets styrelse till SOK:s ordförandepost i förra veckan. Nu är det upp till SOK:s valberedning att i sin tur nominera en ny ordförande och därefter ska alla Olympiska Specialförbund rösta med en röst var. Här följer en intervju med Katarina.

Vad skulle göra dig till en bra ordförande för SOK?

För mig är och har idrotten alltid varit utgångspunkten i det jag gör. Jag vill bidra till att stärka den, och att fler ska kunna nå den olympiska drömmen. Jag har erfarenheten, engagemanget och tiden som krävs att göra det. Och jag vill!

Katarina har suttit som ledamot i SOK:s styrelse sedan 2013 och är förutom sitt stora engagemang i Konståkningsförbundets verksamhet, framtid och projekt också en drivande person i arbetet kring att få ett OS och Paralympics till Stockholm 2026, nu senast med IOK Interested City 2026 på plats i PyeongChang.

Vilka frågor är viktiga att driva inom SOK, tycker du?
Nyckeln till att tillvarata all motivation och vilja som finns i att nå den olympiska drömmen, oavsett idrott, är ett bra samarbete mellan SOK och förbunden. För att gemensamt hitta de bästa sätten i att tillvarata resurser och på så sätt stärka de aktiva. SOK måste öka dialogen, arbeta aktivt mot tydliga målsättningar, som ett OS och Paralympics i Stockholm 2026.

Hur ska man arbeta med de frågorna, vad betyder det konkret?
Vi måste använda den kompetens och de resurser vi har på rätt sätt, för att tillsammans lyfta svensk idrott på människors agenda. För att nå dit krävs samverkan och transparens mellan alla parter, SOK, RF, SPK, OSF (Olympiska Specialförbund), sponsorer och politiken.

På vilket sätt skulle din konståkningsbakgrund kunna bidra till arbetet som SOK:s ordförande?
Konståkningen är världens största vintersport under OS på TV, enormt många länder (närmare 100), håller på med konståkning och deltar på mästerskap. Men i Sverige är det ändå en ganska liten sport med ungefär 30 000 medlemmar. Tittar man på OS så verkar jag i en stor idrott och tittar man på Sverige så verkar jag i en liten idrott. Det perspektivet ger mig förutsättningar för att förstå olika idrotters utmaningar.

Sammanfattningsvis, hur vill just du få allt det här att bli verklighet?
Genom att tillvarata den kraft och symbolvärdet i all motivation och driv som ligger i arbetet och målet med ett OS och Paralympics på hemmaplan, Stockholm 2026, öka dialog och transparens mellan alla som verkar för idrotten, stärkta sponsorsamarbeten och ett genomarbetat tillvaratagande av kompetens och resurser är nyckeln till att stärka svensk idrott och genom det nå den olympiska drömmen

Läs hela nomineringstexten här: SOK-nominering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs artikeln i Dagens Nyheter om de nominerade här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Valet görs vid årsmötet den 19 april 2018. 29 mars offentliggör valberedningen sin kandidat.

Publicerad: 2018-03-21

Senast uppdaterad: 2018-03-22

Samarbetspartners

Sponsorer