Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Sök bidrag genom Idrottslyftet

Nu kan alla föreningar återigen ansöka om idrottsmedel för projekt man vill genomföra inom bredda verksamheten, samarbete och värdegrundsarbete.

Huvudsyftet med Idrottslyftet 2017 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Under våren 2016 gjordes en stor kartläggning som ligger till grund för hur vi har valt att fördela Idrottslyftsmedlen 2017–2019. En del i kartläggningen var den digitala enkät som skickades ut till alla medlemmar som där fick tycka till om verksamheten lokalt, regionalt och centralt. Svaren från enkäten har resulterat i de föreningsprojekt som är sökbara från och med våren 2017 och som kan genomföras under 2017.

Vill samtidigt påminna om att ni fått en ny flik i inloggat läge, den heter Idrottsmedel och det är där alla Idrottslyftsmedel kommer att behandlas.

Här finns en manual för hur ni går tillväga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Alla medel som beviljas måste användas före den 31 december 2017, vilket man måste ha i åtanke när ett projekt söks. Kom ihåg att SISU Idrottsutbildarna/DF också har möjlighet att stötta era projekt/satsningar. Kontakta er konsulent och berätta mer om ert projekt/satsning, kanske kan de också gå in och stötta er så att det blir ännu bättre! 

Klicka här för att läsa mer om vilka typer av idrottslyftsmedel som går att ansöka om, samt vilka skyldigheter som er förening måste uppfylla för att kunna ansöka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2017-09-24

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Samarbetspartners

Sponsorer