Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Svenska Konståkningsförbundet inför uppförandekod

En tio punkter lång uppförandekod utformad ur Svenska Konståkningsförbundets värdegrund och gemensamma riktlinjer ska hjälpa aktiva och ledare inom konståkningen att skapa en idrott som lockar fler, och där fler stannar kvar längre.

- Uppförandekoden ska fungera som ett stöd för föreningar runt om i landet och är något som ligger rätt i tiden, berättar Johanna Lagerman, projektledare för arbetet med Svenska Konståkningsförbundets värdegrundsfrågor.

 

Den svenska idrottsrörelsen har gemensamt enats om att svensk idrott ska bedrivas så att så många som möjligt vill stanna kvar så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. Svenska Konståkningsförbundet har därför arbetat fram en uppförandekod som sedan årsmötet den 24 september 2016 är inskriven i förbundets stadgar. Det innebär att alla som är involverade i svensk konståkning, oavsett roll, ska följa uppförandekoden. Uppförandekoden är baserad på bl a konståkningens värdegrund där ”glädje, glöd och gemenskap” är värdeord som ska prägla alla föreningars verksamheter.

 

– I ett första steg har vi summerat uppförandekoden i 10 lättförståeliga punkter som skrivits in i stadgarna. Vi har gjort en kort film som ska vara enkel att titta på och kunna förstås oavsett ålder och roll. Nu håller vi på att ta fram ett arbetsmaterial som ska underlätta för föreningarna att komma igång med arbetet kring uppförandekoden i sin verksamhet, säger Johanna Lagerman som varit en av de drivande i arbetet med uppförandekoden.

 

- Det viktiga är att föreningarna jobbar med uppförandekoden i ett förebyggande syfte så man slipper hamna i situationer som kunnat undvikas genom att följa de 10 punkterna, fortsätter Johanna.

 

Arbetet handlar till stor del om att följa med i den utveckling som svensk idrott genomgår. I förlängningen är förhoppningen att en sund och attraktiv verksamhet ska attrahera fler medlemmar till föreningarna och göra såväl svensk konståkning som hela idrottsrörelsen till bättre samhällsaktörer.

 

En stor del av implementeringen av uppförandekoden är också att föreningarna ska dela med sig av sina erfarenheter till varandra och berätta hur man jobbar utefter sin inriktning, historia, omfattning och förutsättningar.

 

– Föreningarna ute i landet skiljer sig åt på många sätt och måste hitta egna sätt att arbeta med uppförandekoden och sprida allt det bra arbete de redan genomför, så att andra kan inspireras. Börja med små steg – varje genomförd aktivitet eller samtal är ett värdefullt steg på vägen, avslutar Johanna Lagerman.

 

Dela något som gör vår idrott bättre!  

Under säsongen kommer #skatesweden att publicera en artikelserie om hur våra konståkningsstjärnor, föreningar, ledare, aktiva och föräldrar arbetar för att göra vår idrott bättre varje dag.

 

Därför vill #skatesweden höra om alla bra initiativ, om alla föreningar och människor som förtjänar en guldstjärna för något speciellt de gör för att göra vår idrott bättre! Maila till info@skatesweden.se eller skicka ett meddelande till vår Facebooksida –

www.facebook.com/skatesweden

Länk till annan webbplats.

 

Se uppförandekoden på 1 ½ minut i filmformat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

 

Klicka här för att läsa uppförandekoden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Läs mer. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2016-10-30

Senast uppdaterad: 2016-10-30

Samarbetspartners

Sponsorer