Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Omarbetade regler för Stjärntävlingarna

Vid årsmötet fördes en konstruktiv dialog utifrån motionen kring hur Stjärntävlingar ska utformas. Årsmötet beslutade att använda det nya regelverket, men gav styrelsen i uppdrag att se över vissa detaljer samt ta med synpunkter från medlemmarna.

Tekniska Kommittén och Tävlingskommittén fick uppdraget från styrelsen att gå igenom inkomna synpunkter och snarast lämna ett reviderat förslag till styrelsen. På styrelsemötet den 12 oktober godkände styrelsen förslaget som innebär en justering av reglerna för Stjärntävlingar och för prisutdelningar på Klubbtävlingar.  

 

Här hittar du Bulletin nr 13 med ändringarna och uppdaterade regler för Stjärntävlingarna.  Länk till annan webbplats.

 

Här hittar arrangörer alla nödvändiga och uppdaterade dokument för att genomföra en Stjärntävling. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2016-10-14

Senast uppdaterad: 2016-10-14

Samarbetspartners

Sponsorer